xs
xsm
sm
md
lg

“สงขลา” ขอความร่วมมือชาวไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ ตามแนวทางที่จุฬาฯ ประกาศเคร่งครัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือพี่น้องชาวไทยมุสลิม ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ตามแนวทางที่จุฬาราชมนตรีประกาศอย่างเคร่งครัด เริ่มวันนี้วันแรก

นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้เข้าหารือกับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) สำหรับกรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากจุฬาราชมนตรี ได้มีประกาศฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องกำกับให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับให้อำเภอทุกอำเภอ กำกับดูแลให้มัสยิดต่างๆ และผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ ถือปฏิบัติตามแนวทางที่จุฬาราชมนตรีกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าละหมาดทุกคน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน ให้ใช้ผ้าปูละหมาด (ผ้าชะญาดะห์) ส่วนตัว โดยนำมาจากบ้าน ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มัสยิดจัดเตรียมไว้ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอด และการสัมผัสแก้ม โดยให้ยกมือพร้อมกล่าวสลามเท่านั้น เด็กและสตรีให้งดการร่วมละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก แม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการไปร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ให้เว้นระยะห่างระหว่างแถวและในแถว 1.50-2 เมตร และให้ยืนตามจุดที่มัสยิดได้จัดทำเครื่องหมายไว้ ให้กระชับเวลาในการละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) นับตั้งแต่อะซาน คุตบะห์ และละหมาดไม่เกิน 20 นาที

ซึ่งการกำหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม โดยมีเจตนารมณ์ตั้งมั่นในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับสังคมทุกภาคส่วน โดยให้ยึดมาตรการดังกล่าวถือปฏิบัติจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ หรือจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...