xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย พบจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พื้นที่บ้านบางเทา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ภูเก็ตพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 คน ทั้งหมดพบจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่บ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ปัจจุบันผู้ติดเชื้อไม่มีอาการป่วย ทำยอดสะสม 217 คน รักษาหายแล้ว 176 ราย สสจ.เน้นย้ำช่วงถือศีลอดขอให้งดกิจกรรมรวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น

วันนี้ (30 เม.ย.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม-29 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 217 ราย (รายใหม่ 3 ราย) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 176 ราย (เพิ่มขึ้นจากเดิม 3 ราย) เสียชีวิต 2 ราย รักษาพยาบาลอยู่ 38 ราย ในจำนวนนี้อาการรุนแรง 2 ราย ที่เหลืออาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 4,477 ราย (รายใหม่ 287 ราย)โดยยังคงรักษาพยาบาล 114 ราย (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 38 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 76 ราย) กลับบ้านแล้ว 4,363 ราย


จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 8,512 ราย (พบเชื้อ 217 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 4,477 ราย (พบเชิ้อ 179 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย (พบเชื้อ 38 ราย)


สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ 3 ราย มีรายละเอียดดังนี้ ลำดับที่ 1 รายที่ 215 ชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพพนักงานขับรถโรงแรม อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยันในพื้นที่บางเทาหลายรายก่อนหน้านี้ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย

ลำดับที่ 2 รายที่ 216 ชายไทย อายุ 19 ปี นักศึกษาโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่บางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 215 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย

ลำดับที่ 3 รายที่ 217 ชายไทย อายุ 31 ปี อาชีพครูสอนศาสนาโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่บางเทา เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 215 อาศัยอยู่ในพื้นที่บางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง พบจากการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ ปัจจุบันไม่มีอาการป่วย

ทั้งนี้ ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่พบในพื้นที่บางเทา และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ในช่วงถือศีลอดอยากจะเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะการงดกิจกรรมรวมตัวทั้งในมัสยิดและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่พักอาศัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอดควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตร และงดการพูดคุยกัน

สำหรับประชาชนทั่วไป อยากจะเน้นย้ำเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...