xs
xsm
sm
md
lg

งดเดินทางโดยไม่จำเป็น! “ผู้ว่าฯ สงขลา” สั่งข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ สงขลามีหนังสือด่วนที่สุด ห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐออกนอกเขตพื้นที่ จ.สงขลาก่อนได้รับอนุญาต หากกลับจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวในที่พัก 14 วัน ชี้รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนอยู่กับบ้าน ดังนั้น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงควรทำตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน

วานนี้ (28 เม.ย.) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายกเทศมนตรีทุกแห่ง ห้ามไม่ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกนอกเขตพื้นที่ จ.สงขลาก่อนได้รับอนุญาต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเข้าสถานการณ์ปกติ หรือมีการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา โดยในกรณีที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ขออนุญาตเดินทางออกนอกเขตจังหวัดไปยังจังหวัดกลุ่มเสี่ยง แล้วกลับมายัง จ.สงขลา ให้แยกสังเกตอาการในที่พักเป็นเวลา 14 วัน และให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ โดยให้ส่วนราชการมอบหมายการปฏิบัติงานเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ หากพบว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สงขลาทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไป

“อนึ่ง ในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างกว้างขวาง รัฐบาลมีนโยบายในการระงับยับยั้งไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค โดยให้ประชาชนอยู่กับบ้าน งดการเดินทางออกนอกที่อยู่อาศัยโดยไม่จำเป็น ดังนั้น ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และควรดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด” นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...