xs
xsm
sm
md
lg

ถึงภูเก็ตแล้วข้าวสารตามโครงการ “ข้าวในนาแลกปลาในทะเล” กว่า 6 พันกิโล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มาถึงภูเก็ตแล้ว ข้าวสารตามโครงการ “ข้าวในนาแลกปลาในทะเล” ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา จำนวน 6,500 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ชาวเล 3 จังหวัดอันดามัน


วันนี้ (26 เม.ย.) ที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย นายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต นายสนชัย ฤทธิชัย เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนไทย/ที่ปรึกษาเครือข่ายฯ นายหงีม ดำรงเกษตร ตัวแทนชาวเลราไวย์ และสมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมรับมอบข้าวสารตามโครงการ “ข้าวในนาแลกปลาในทะเล”


ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา โดยมี นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนส่งมอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 เนื่องจากชาวเลบางชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ


สำหรับโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ตลอดจนกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยการนำข้าวสารจำนวน 15,000 กิโลกรัม มอบให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ในพื้นที่ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต


โดยมีการขนส่งมาทางรถบรรทุกจากจังหวัดสุพรรณบุรี มายัง จ.ภูเก็ต และระหว่างทางได้มีการส่งมอบข้าวสารให้แก่ชุมชนเกาะเหลา เกาะช้าง และเกาะพยาม จ.ระนอง จำนวนประมาณ 2,000 กิโลกรัม และ จ.พังงา เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ชุมชนมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ จำนวน 4,000 กิโลกรัม หมู่บ้านชาวเลทับตะวัน จำนวน 2,000 กิโลกรัม และบ้านบางพัฒน์ หมู่ที่ 8 จำนวน 500 กิโลกรัม ส่วนของจังหวัดภูเก็ต มอบให้จำนวน 6,500 กิโลกรัม เพื่อส่งมอบต่อให้แก่ชุมชนชาวเลราไวย์ จ.ภูเก็ต ชาวเล เกาะพีพี จ.กระบี่ และชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...