xs
xsm
sm
md
lg

โฆษกกองทัพภาค 4 เผยลดโทษ “จ่าจำปา” เหลือ 7 วันครบกำหนดปล่อยตัววันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ยะลา - โฆษกกองทัพภาค 4 เผยลดโทษกรณี “จ่าจำปา” เหลือเพียง 7 วัน ซึ่งจะครบกำหนดปล่อยตัววันนี้ ย้ำไม่เกี่ยวกระแสสังคมแต่เป็นขั้นตอนตามลำดับขั้นของหน่วยทหาร

วันนี้ (23 เม.ย.) พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 /โฆษกกองทัพภาคที่ 4 เปิดผยว่า จากกรณี จ.ส.อ.พีรศักดิ์ จำปา กระทำความผิดตาม พ.ร.บ วินัยทหาร ตามที่กองทัพภาคที่ 4 ได้ชี้แจงเหตุผลในการลงโทษกำลังพลพร้อมกำชับดูแลครอบครัว กวดขันวินัยและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รายละเอียดดังที่ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ คณะกรรมการของกองทัพภาคที่ 4 ได้เข้าทำการตวจสอบข้อเท็จจริงด้วยการสอบสวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งประกอบตัวย ผู้ถูกสั่งลงโทษ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านตวจในวันเกิดเหตุ พยานบุคคลและพยานแวดล้อมอื่นๆ อย่างรอบด้าน สามารถสรุปได้ว่า ถึงแม้พฤติกรรมและการแสดงออกของ จ.ส.อ.พีรศักดิ์ จำปา จะเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ วินัยทหาร ฐานใช้กิริยาวาจาไม่สมควรและไม่ปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ที่ได้สั่งการให้ทหารทุกคนปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้ออกประกาศไว้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาลและส่วนราชการในพื้นที่อย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษสถานหนัก

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องไปดูแลมารดาซึ่งป่วยหนัก และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ประกอบกับ จ.ส.อ.พีรศักดิ์ ได้สำนึกผิดว่าได้กระทำผิดวินัยทหารจริง และที่ผ่านมาได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละ ส่งผลดีต่อทางราชการและไม่เคยกระทำความผิดวินัยร้ายแรงมาก่อน จึงเป็นเหตุอันควรให้ลดโทษจำขังกำหนด 7 วันตั้งต่ 17-23 เม.ย. 63 ณ เรือนจำ มทบ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

การทบทวนการสั่งลงโทษในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะกระแสสังคมมากำหนด แต่เป็นไปตามขั้นตอนของการปกครองบังคับบัญชาตามลำดับชั้นของหน่วยทหาร ที่จะต้องดำเนินการอย่างรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกำลังพลทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เพราะวินัยทหารใช้บังคับกับกำลังพลทุกระดับ โดยไม่มีข้อยกเว้น

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาได้ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมแล้วว่ามีเหตุผลสมควรต่อการลดโทษ สำหรับการดูแลมารดาที่เจ็บป่วยยังคงให้ทีมแพทย์ของหน่วยทหารเข้าดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลตามห้วงเวลาให้ดีที่สุด โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ กวดขันวินัยกำลังพลอย่างเข้มงวด พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการ นโยบาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ส่วนราชการและกองทัพบก ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...