xs
xsm
sm
md
lg

“ผึ้งพาตนเองได้” โรงเรียนผังปาล์ม 7 สตูล ฝึกนักเรียนเลี้ยงผึ้งต่อยอดอาชีพในอนาคต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะครู และนักเรียนโรงเรียนผังปาล์ม 7 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ที่มีบ้านใกล้โรงเรียน ได้ร่วมกันเก็บ “รังผึ้ง” หลังให้น้ำหวานเต็มรังแล้ว เพื่อนำออกมาจำหน่าย สำหรับน้ำผึ้งรวงนี้ได้มาจากการทำในโครงงาน “ผึ้งพาตนเองได้” ของโรงเรียนผังปาล์ม 7 นำโดย นายมีชัย เชื้อช่วยชู ครูโรงเรียนผังปาล์ม 7 อ.มะนัง จ.สตูล และคณะครู โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเริ่มเลี้ยงผึ้งตั้งแต่ปีการศึกษา 2562


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...