xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพฯ โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาส่งมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่ 3 ชายแดนภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นราธิวาส - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ ช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

วันนี้ (20 เม.ย.) เมื่อเวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ภาคใต้

ในการนี้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้แทนจากจังหวัดยะลาและปัตตานี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รับมอบวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ซึ่งได้รับมอบหมายจากมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้ดำเนินการส่งมอบสิ่งของพระราชทานในพื้นที่ภาคใต้ ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สำหรับครุภัณฑ์เพื่อบุคลากรแพทย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย Lsolate Gown (ชุดกาวน์กันสารคัดหลั่ง) จำนวน 840 ชุด Cover Gown (PPE) ชุดคลุม PPE จำนวน 400 ชุด และหน้ากากผ้า จำนวน 3,000 ชิ้น โดยมอบให้แก่โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในเขตจังหวัดนราธิวาส 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลตากใบ และโรงพยาบาลรือเสาะ

โรงพยาบาลในเขตจังหวัดปัตตานี 6 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลไม้แก่น โรงพยาบาลยะรัง และโรงพยาบาลหนองจิก และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดยะลา 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลยะหา โรงพยาบาลเบตง โรงพยาบาลรามัน และโรงพยาบาลบันนังสตา รวมทั้งสิ้น 14 โรงพยาบาล ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...