xs
xsm
sm
md
lg

“ตลาดเกษตรกร” จ.ตรัง ช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด-19 สร้างรายได้เดือนละ 8 แสน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ตลาดเกษตรกร” จ.ตรัง ช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยโควิด-19 สร้างรายได้เดือนละ 8 แสนบาท พร้อมดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินการ “ตลาดเกษตรกร” เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง โดยมีผู้จัดการตลาดเกษตรกรเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน ผลักดัน และขับเคลื่อนในทุกมิติ สอดรับต่อนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่เข้าสู่ตลาดเกษตรกร สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร สามารถเชื่อมโยงตลาดสู่ห้างสรรพสินค้า และตลาดในระดับที่สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือทางด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร ทำให้เกิดความเข้มแข็ง และมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการตลาดเกษตรกรมีในทุกจังหวัด

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า การดำเนินงานตลาดเกษตรกรของภาคใต้ ปัจจุบันมีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมจำหน่ายทั้งหมด 452 แห่ง แยกเป็นเกษตรกร (Smart Farmer) จำนวน 200 ร้าน Young Smart Farmer จำนวน 46 ร้าน กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จำนวน 146 ร้าน มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าแต่ละเดือนมีมากถึง 3,000,000-4,000,000 บาท สินค้าที่จำหน่ายมีทั้งผัก ผลไม้ ข้าว อาหารแปรรูปทั้งปศุสัตว์ ประมง อาหารพร้อมรับประทาน และจากการเก็บข้อมูลยอดจำหน่ายสินค้าของตลาดเกษตรกร พบว่าตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง มียอดจำหน่ายสินค้าสูงสุด


นายสุพิท จิตรภักดี กล่าวด้วยว่า ตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง ยังคงช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต โดยเปิดให้จำหน่ายสินค้าอยู่ที่หน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง (หน้าจวนผู้ว่าราชการ) และที่ผ่านมา ตลาดเกษตรกร จ.ตรัง เป็นตลาดที่สร้างยอดขายมากที่สุดในภาคใต้ มีร้านค้า จำนวน 44 ร้าน (เกษตรกร จำนวน 25 ร้าน Young Smart Farmer จำนวน 5 ร้าน และกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร จำนวน 14 ร้าน) เปิดขายทุกวันอังคาร และวันศุกร์ สินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงใน จ.ตรัง และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการรับรองมาตรฐานทุกชนิด เช่น ฝรั่ง มะละกอ ยาหนม จาก อ.รัษฎา เมล่อน ผักไฮโดรโปนิกส์ จาก อ.เมือง อาหารทะเลสด/แปรรูป (ปลาเค็มกางมุ้ง) จาก อ.สิเกา และ อ.ย่านตาขาว ขนม ผลไม้ ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ ข้าวสังข์หยด และข้าวพื้นเมือง จากทุกอำเภอ และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

โดยตลาดเกษตรกรของ จ.ตรัง มียอดการจำหน่ายแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท หรือปีละประมาณ 9 ล้านบาท และจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลาดเกษตรกร จ.ตรัง ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดบูทจำหน่ายสินค้าให้มีระยะห่างกัน 2 เมตร เกษตรกรที่จำหน่ายสินค้า และประชาชนที่มาซื้อของในตลาดต้องใส่หน้าอนามัยหรือหน้ากากผ้า และมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้คอยบริการ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...