xs
xsm
sm
md
lg

ขนส่งสั่งระงับรถโดยสารในพื้นที่ จ.สงขลาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 7-30 เม.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมการขนส่งทางบก ออกคำสั่งระงับการเดินรถโดยสารภายใน จ.สงขลา ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง รวมไปถึงรถโดยสารเข้า-ออก จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย. หลังสถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น

วันนี้ (8 เม.ย.) เพจสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา ได้เผยแพร่คำสั่งกรมการขนส่งทางบก ที่ 233/2563 เรื่อง ระงับการเดินรถโดยสารสาธารณะเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ จ.สงขลา เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ออกคำสั่งห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออกข้ามเขตพื้นที่จังหวัดแล้วด้วยนั้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก จึงมีคำสั่ง ดังนี้ (1) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระงับการเดินรถในเส้นทางหมวด 2 และหมวด 3 ที่มีต้นทางหรือปลายทาง หรือผ่านข้ามเขตพื้นที่ใน จ.สงขลา และ (2) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารระงับการเดินรถเข้า-ออกภายในหรือผ่านข้ามเขตพื้นที่ใน จ.สงขลา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7-30 เม.ย.

อนึ่ง รถหมวด 2 หมายถึง เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ ไปสิ้นสุดเส้นทางในจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ เป็นต้น ส่วนรถหมวด 3 หมายถึง เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่งและไปสิ้นสุดเส้นทางในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาคระหว่างกลางเส้นทางอาจจะผ่านเขตจังหวัดต่างๆ จังหวัดเดียวหรือหลายจังหวัดก็ได้ เช่น สระบุรี-หล่มสัก เชียงใหม่-ตาก เป็นต้น
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...