xs
xsm
sm
md
lg

ผวจ.ตรัง เรียกประชุมเตรียมสถานที่กักตัวบุคคลที่จะเข้าพื้นที่ เล็งไม่ให้กักตัวที่บ้านอีกต่อไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ตรัง - ผู้ว่าฯ ตรังเรียกประชุมด่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนายอำเภอ เพื่อเตรียมจัดหาสถานที่กลางในกักตัวบุคคลที่จะเข้ามาในพื้นที่ โดยไม่ให้กักตัวที่บ้านอีกต่อไป และเตรียมพร้อม รพ.สนาม

วันนี้ (7 เม.ย.) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการ กรณียกระดับการปฏิบัติแก้ไขปัญหาสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังกระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยกระดับการปฏิบัติการ ทั้งเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักตัวของจังหวัด (Local Quarantine)

โดยผู้ว่าฯ สั่งการให้ทุกอำเภอจัดหาสถานที่กลางในกักตัวคนที่จะเข้ามาใหม่ในพื้นที่ทุกคน แทนการกักตัวอยู่กับบ้าน เพราะหวั่นบางคนไม่กักตัวเองจริงจัง แต่ยังแอบใช้ชีวิตตามปกติ เกรงทำให้เกิดการระบาดในพื้นที่ชุมชนได้ แต่สถานที่ที่เลือกนั้นจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและไม่ใช้พื้นที่โล่ง พร้อมให้ทุกอำเภอจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด พิจารณาแยกแยะประชาชน ซักซ้อมการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วนถึงความจำเป็นในการยกระดับปฏิบัติการ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19)
 


 
โดยให้ประชาชนอยู่ในที่พำนักไม่เคลื่อนย้าย เดินทาง พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนสั่งการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ให้สำรวจปริมาณสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพ ระบบการขนส่ง และวางแผนควบคุมสินค้าที่จำเป็นจะต้องเพียงพอในจังหวัดและไม่ให้เกิดการกักตุน โดยกำชับเอาผิดผู้กระทำความผิดกฎหมายโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ จะต้องกระจายสินค้าที่จำเป็นไปให้ถึงประชาชนระดับหมู่บ้าน ชุมชนให้ชัดเจน

นอกจากนั้น ยังเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเบื้องต้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้เสนอพื้นที่ 3 แห่ง คือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ จ.ตรัง และห้องพักภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยตรัง โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า ที่พักภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยตรัง เหมาะสมที่สุด เพราะห่างไกลชุมชน และห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกครบ แต่อย่างไรก็ตาม จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาชี้ขาดต่อไปว่าจะใช้พื้นที่ใดใน 3 แห่งนี้
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...