xs
xsm
sm
md
lg

มนร.หารือ สสจ.นราธิวาส เตรียมพร้อม รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์เป็นสนามรองรับผู้ป่วยโควิด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นราธิวาส - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หารือร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ในการเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19

วันนี้ (26 มี.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อหารือ ซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ทั้งด้านบุคลากรและสถานที่ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรรินทร์, นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย หลังจากได้เตรียมการมาแล้วสักระยะ ซึ่งโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีความยินดีและพร้อมที่จะรับช่วยเหลือประชาชน ในการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลก โดยในการช่วยเหลือทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวในการรักษาผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลฯ ในด้านต่างๆ อีกครั้ง เพื่อเตรียมเปิดโรงพยาบาลฯ รองรับในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...