xs
xsm
sm
md
lg

ชาวบ้านโคกไคร จ.พังงา สู้ภัยโควิด-19 ตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขายอาหารทะเลให้นักท่องเที่ยวโดยตรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พังงา - ชาวบ้านโคกไคร จ.พังงา สู้ภัยโควิด-19 เปิดโอกาสตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เปิดจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ พร้อมกิจกรรมท่องเที่ยวชมธรรมชาติ บรรยากาศปลอดโปร่ง เชื่อจะสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มากขึ้น


ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกไคร หมู่ 1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพังงา หรือ ธ.ก.ส.พังงา เข้าให้คำแนะนำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ถึงมาตรการการช่วยเหลือของธนาคาร พร้อมให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถฝ่าวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นไปได้

โดยในส่วนของมาตรการการช่วยเหลือทางการเงิน ทางธนาคารได้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไป รวมทั้งลดอัตราดอกเบี้ย ปลอดชำระเงินต้นใน 3 ปีแรก พร้อมเติมสินเชื่อใหม่โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน


หลังจากพบว่า เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้านโคกไคร ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ร้านอาหารลดยอดและงดการสั่งซื้อสัตว์น้ำในช่วงนี้ ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลา หอย ปู ในกระชัง ซึ่งก่อนหน้านี้ จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงกระชังและชาวประมงพื้นบ้านโดยตรง ปัจจุบันพบว่าทางชาวประมงพื้นบ้านและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังต้องนำไปจำหน่ายและฝากขายภายในตลาดย่อยตามสถานที่ต่างๆ ในราคาที่ลดลงแต่ต้นทุนในการเดินทางเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากตำแนะนำต่างๆ ทำให้ขณะนี้ชาวประมงพื้นบ้านได้รวมตัวกันเพื่อหาแนวทางในการแบกภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและราคาตกต่ำลง สรุปได้ว่าทางกลุ่มประมงพื้นบ้านและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกไคร เป็นศูนย์กลางจัดจำหน่ายอาหารซีฟูดให้ประชาชน นักท่องเที่ยว โดยคิดราคาต่อหัว หัวละ 350 บาท ซึ่งมีเมนูอาหารทะเล เช่น แกงส้มปลาเก๋า ปลากะพงขาวทอดกรอบ ปูม้านึ่ง หอยนางรมพร้อมเครื่องเคียง หอยกลับหรือหอยตลับผัดฉ่า เป็นต้น


จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านและผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังในพื้นที่ได้ โดยจัดตั้งกลุ่มการท่องเที่ยววิถีชุมชน ซึ่งนำนักท่องเที่ยวเข้าชมและร่วมกิจกรรมสปาโคลนร้อน เก็บหอยกลับหรือหอยตลับ พายเรือคายัค ชมวิถีชีวิตหมู่บ้านประมงริมทะเล จัดตั้งธนาคารปูม้า โดยให้ชาวประมงพื้นบ้านที่จับปูม้าได้มาฝากเพาะพันธุ์และปล่อยลูกปูม้าคืนลงสู่ท้องทะเล

นายสมพร สาระการ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา กล่าวว่า ผลกระทบจากสถานการณ์เชื้อโควิค-19 ส่งผลต่อชาวประมงพื้นบ้าน และผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในกระชังบ้านโคกไคร เห็นได้ว่า เดิมมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อสัตว์น้ำในพื้นที่ แต่ปัจจุบันชาวบ้านต้องนำสัตว์น้ำออกจำหน่ายต่างพื้นที่ซึ่งจำหน่ายได้ยากขึ้น โดยเฉพาะราคาลดลงจากเดิม ปัญหาเหล่านี้ทางกลุ่มจึงได้ร่วมปรึกษากันและมีแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนลงโดยการตั้งเป้าหมายและรวมกลุ่มแต่ละด้านเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาบริโภคอาหารทะเลในพื้นที่ เที่ยวแหล่งธรรมชาติ โดยเฉพาะสถานที่ในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวอากาศถ่ายเท เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่หนีความแออัด หนีเชื้อโรค เชื้อไวรัสต่างๆ ได้พักผ่อนคลายความกังวล รับประทานอาหารทะเลตามธรรมชาติที่ปลอดภัย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...