xs
xsm
sm
md
lg

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีหนุนชาวนาใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่ผ่านโครงการของกรมการข้าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ปัตตานี - ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี สนับสนุนเกษตรกรผู้ทำนาได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและขยายพันธุ์ข้าว ผ่านโครงการสำคัญของกรมการข้าว โดยเฉพาะโครงการชายแดนใต้

วันนี้ (6 มี.ค.) ที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายกฤษณะ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มีภารกิจสำคัญในฐานะตัวแทนกรมการค้าข้าวในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอชายแดนภาคใต้ ผ่านกลุ่มวิชาการโดยรับรองข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อให้เป็นข้าวประจำจังหวัด ทุกจังหวัดที่รับรองไปแล้ว เช่น พันธุ์ซีบูกันตัง 5 หอมกระดัง 59

โดยในปีนี้จะรับรองพันธุ์ข้าวมะจานู ให้เป็นข้าวประจำจังหวัดของปัตตานี ปีต่อไปเป็นพันธุ์ข้าวหอมมือลอ ข้าวประจำจังหวัดยะลา พันธุ์ข้าวลูกปลา และพันธุ์ข้าวช่อขิง ของ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา
 


 
เมื่อเราได้รับรองพันธุ์ข้าวให้เป็นข้าวประจำจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งที่ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี มีเป้าหมายการผลิตเพียง 30 ตัน แต่พันธุ์ข้าวที่ได้เป็นหัวเชื้อที่จะนำไปส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรพี่น้องผู้ทำนาได้ใช้ประโยชน์ขยายพันธุ์ต่อผ่านโครงการสำคัญต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และโครงการชายแดนใต้ 

ซึ่งโครงการชายแดนใต้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะกำหนดเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน ในวันนี้มีนาอยู่ 1.6 แสนไร่ ใน 3 จังหวัด 4 อำเภอชายแดนภาคใต้ เราจะฟื้นฟูนาร้างอีกสัก 5 หมื่นไร่ รวมเป็น 2.1 แสนไร่ ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนให้ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นนาเพื่อบริโภค เป็นการส่งเสริม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อีก 15 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกข้าวซีบูกันตังทั้งหมด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกร เพราะข้าวซีบูกันตัง สามารถปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง อีกส่วนหนึ่ง 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวอัตลักษณ์ท้องถิ่น มีข้าวช่อขิง ข้าวมือลอ ข้าวอินทรีย์

ซึ่งทั้งหมดนี้ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ได้กำหนดทิศทางเป้าหมายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้อย่างชัดเจนว่า 3-7 ปี เราจะเดินไปในทิศทางไหน เพื่อพี่น้องผู้ทำนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...