xs
xsm
sm
md
lg

ตื้นตันใจ! ชาวบ้านจะนะสุดดีใจหลังได้รับการแก้ปัญหาที่ดินทำกินจากรัฐบาล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชาวบ้าน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ตื้นตันใจหลังปัญหาในเรื่องที่ดินทำกินได้รับการแก้ไขจากรัฐบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วันนี้ (6 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมหัวหน้าราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานของคณะบูรณาการความร่วมมือ และการสร้างความเข้าใจในมิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พร้อมลงพื้นที่สำรวจการรังวัดที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเข้ารังวัดที่ดินตามที่ประชาชนในพื้นที่ยื่นคำขอและร้องเรียนความเดือดร้อนถึง ศอ.บต. ซึ่ง ศอ.บต.ได้ดำเนินการนำข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม

นางมารียะห์ อนันทบริพงศ์ ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.สะกอม จ.สงขลา ได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า มีมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งชาวบ้านได้ยื่นเรื่องขอเอกสารสิทธิอย่างต่อเนื่อง เพราะบางครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่มากว่า 50 ปีแล้ว ขณะนี้รัฐบาลและศอ.บต. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลก็สบายใจ ตื้นตันใจ เพราะดำเนินการเรื่องที่ดินมานาน ถ้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามที่ชาวบ้านร้องขอ
 


 
ด้าน นางมารีหยาม โต๊ะหยิม ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ต.สะกอม กล่าวว่า ตนอาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 40 ปี ขอเอกสารสิทธิตั้งแต่เข้ามาอาศัยในพื้นที่แต่ก็ยังไม่ได้ ตอนนี้มีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ดีใจกันทั้งบ้านแล้ว ขอร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือประชาชนให้ได้

อย่างไรก็ดี ที่ประชุม กพต. ยังมีการพิจารณาปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ ต.นาทับ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและประกาศทับซ้อนหลายฉบับ เนื่องจากบางส่วนเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการทับซ้อนเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยไม่ชักช้า
 


 
นางมงคล แดงกัน หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขาปะช้าง-แหลมขาม จ.สงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ได้รังวัดที่ดินแล้วประมาณ 3,000 ไร่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎร ซึ่งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ ซึ่งราษฎรอาศัยและทำกินในพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.เทพา แต่ยืนยันว่า การสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจเพื่อให้สิทธิทำกินแก่ประชาชน ไม่ได้ให้เอกสารสิทธิในการซื้อขาย และต้องดูแลธรรมชาติโดยรอบให้คงเดิม ซึ่งสามารถทำกินได้เป็นระยะเวลา 20 ปี และจะสามารถต่ออายุได้ตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ดี การจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนเป็นหนึ่งแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้ต่ำในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และพบว่า มีข้อมูลการว่างงานและขาดปัจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพ นั่นคือ ที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการแก้ปัญหาที่ดินทำกินจะเป็นการลดจำนวนผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งมีแนวคิดว่าไม่ได้รับการดูแล
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...