xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมกอล์ฟภูเก็ตจัดการแข่งขัน “กอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44” รายได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมาคมกอล์ฟภูเก็ต แถลงข่าวจัดการแข่งขัน “กอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44” นำรายได้ช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสในจังหวัดภูเก็ตผ่าน “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันนี้ (25 ก.พ.) ที่สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้มีการแถลงข่าวการจัดแข่งขันกอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44 โดยสมาคมกอล์ฟภูเก็ต กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สนามกอล์ฟภูเก็ต คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ นายกสมาคมกอล์ฟภูเก็ต นายสัจจพล ทองสม เลขานุการสมาคมกอล์ฟภูเก็ต และกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟภูเก็ตคันทรีคลับ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน


การจัดแข่งขันกอล์ฟ President Cup ครั้งที่ 44 เป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันประจำปีที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของสมาคมกอล์ฟภูเก็ต โดยเฉพาะในปีนี้ทางสมาคมฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 ถ้วยรางวัล ดังนี้ รางวัลทีมชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศ Flight A 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศ Flight B 1 รางวัล และรางวัลชนะเถิศ Flight c 1 รางวัล

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬากอล์ฟและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโดยทั่วไป และยังจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกอล์ฟ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ที่มาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เพื่อหารายได้เหลือจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว นำไปดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในนามสมาคมกอล์ฟภูเก็ต และรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วมอบให้แก่ "กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"


ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย ประเภททีม มี 3 รางวัล 1.รางวัลทีมชนะเลิศ 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 2.รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล และ 3.รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ประเภทบุคคล มี 8 รางวัล 1.รางวัลชนะเลิศ Overall Low Gross 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 2.รางวัลชนะเลิศ Overall Low Net 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 3.รางวัลชนะเลิศ Flight A 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน)
 
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Flight A 1 รางวัล 5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Flight A 1 รางวัล 6.รางวัลชนะเลิศ Flight B 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Flight B 1 รางวัล 8.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Flight B 1 รางวัล 9.รางวัลชนะเลิศ Flight C 1 รางวัล (ถ้วยรางวัลพระราชทาน) 10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Flight C 1 รางวัล 11.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Flight C 1 รางวัล


รูปแบบการแข่งขันและวิธีการคิดคะแนนการแข่งขัน ประเภทบุคคล 163 คน กำหนดให้ใช้วิธีคิดคะแนนแบบ 36 System เพื่อคำนวณหาแต้มต่อเพื่อใช้ในการแบ่ง Flight และกำหนดให้ใช้วิธีคะแนนแบบ Stable ford คะแนนรวมมากที่สุดเป็นผู้ชนะของแต่ละ Flight ตามลำดับ ประเภททีม จำนวนผู้เล่นทีมละ 5 คน กำหนดให้ใช้ Net score ของผู้เล่นในทีมทั้งหมดรวมกันดีที่สุดเป็นทีมชนะตามลำดับ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...