xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต. ต้อนรับคณะ UN Women หารือยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต. ต้อนรับคณะ UN Women พร้อมหารือการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) วานนี้ (19 ก.พ.) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับ นายโมฮัมหมัด นาซิรี ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Woman) สำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของผู้หญิงในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมให้การต้อนรับคณะ

โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงภารกิจของ ศอ.บต. ว่า ศอ.บต. ไม่ได้เพิกเฉยต่อการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู้หญิงและเด็ก โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรี (ศป.ดส.) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว เมื่อกลางปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา
 


 
ซึ่งภารกิจหน้าที่ของศูนย์ประสานงานสตรีและเด็ก สอดรับต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติความมั่นคงและการพัฒนา โดยการสร้างความเสมอภาคทางด้านสิทธิและเสรีภาพแก่เด็กและสตรี รวมไปถึงการสร้างโอกาสทางสังคม ทั้งนี้ ศอ.บต. จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะผลักดันคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ดี กินดี และเป็นสุข โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการศึกษา การสร้างรายได้ และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการสร้างรายได้

ด้าน นายโมฮัมหมัด นาซิรี ผู้อำนวยการ UN Women สะท้อนถึงความตั้งใจและยินดีในการให้ความร่วมมือกับ ศอ.บต.ในการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสตรี และส่งเสริมสิทธิเสรีภาพแก่เด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือทางด้านแหล่งทุนหรือปัจจัยอื่นๆ รวมไปถึงการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมสร้างโครงการนำร่องที่จะเป็นตัวอย่างของวิธีการทำงานที่ดีที่สุดแก่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น กลุ่มบังซาโมโร ซึ่งเป็นกลุ่มชนมุสลิมในเกาะมินดาเนา ของประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น
 


 
สำหรับองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทผู้หญิง ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) โดยเป็นไปตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 และมติที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญและเสริมสร้างบทบาทของผู้หญิงในการส่งเสริมสันติภาพ รวมถึงมาตรการและแนวทางด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง โดยร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ทางคณะได้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมรับทราบการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของ ศอ.บต. และ ศป.ดส. ในห้วงที่ผ่านมา ทั้งในด้านการช่วยเหลือสิทธิด้านเด็กและสตรี ในพื้นที่ จชต. รวมถึงด้านอื่นๆ ตลอดจนได้หารือถึงความร่วมมือในการดำเนินงานกับ UN Women ในอนาคตด้วย
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...