xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์สันติวิธีจัดกิจกรรมขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตําบล เพื่อร่วมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดกิจกรรมขยายผลกำปงตักวาสู่สภาสันติสุขตําบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 14 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน สร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการประชุมสภาสันติสุขตําบล เพื่อร่วมหารือปัญหาข้อขัดข้อง รวมถึงความต้องการของคนในชุมชน
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...