xs
xsm
sm
md
lg

ต้องเร่งเยียวยาด่วน! กรณี “ไฟใต้” จ่ายได้ถึง 7.5 ล้าน นำมาอ้างอิง “โศกนาฏกรรมโคราช” ได้ไหม?! (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

 
โดย... พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ
 
 
กรณี จ.ส.อ.จักรพันธ์ ถมมา อายุ 32 ปี สังกัดกรมสรรพาวุธกระสุนที่ 22 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ทำการสังหารหมู่ประชาชนและข้าราชการตำรวจ จนมีผู้เสียชีวิตมาก 30  ศพ ผู้บาดเจ็บ 58 คน ซึ่งหลายคนต้องเป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่สะเทือนขวัญคนทั้งประเทศและนานาชาติทั่วโลก ที่เกิดจากการกระทำของทหารประจำการที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยอาวุธสงครามที่ซื้อจากเงินงบประมาณที่เป็นภาษีอากรของประชาชน
 
เรื่องเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลและทุกฝ่ายต้องทำคือ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหาย ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังให้เป็นที่ประจักษ์ชัดในทุกด้าน ทุกมิติ นับแต่การรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างดีและมีคุณภาพที่สุด การช่วยเหลือเยียวยาที่ตัวเงินหรือด้านทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบ การเยียวยาด้านจิตใจ จิตวิญญาณ และการเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น
 
แม้ในเรื่องช่วยเหลือเยียวยาจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ถือเป็นการแก้ที่ปลายเหตุที่อาจขัดกับคติพจน์ที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” หรือ “การป้องกันอาชญากรรม ย่อมดีกว่าการลงโทษอาชญากร” ก็ตาม แต่ในกรณีที่เกิดจากการกระทำความผิดเกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ ถือว่ามีความสำคัญที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือ พร้อมกับการให้ความยุติธรรมตามกฎหมาย ดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทั้งทางอาญา แพ่ง และทางปกครองอย่างเคร่งครัด
 
กรณีการเยียวยาที่เป็นการช่วยเหลือจากรัฐนั้น ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 25 วรรคท้ายได้บัญญัติคุ้มครองไว้ว่า “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพ หรือจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งสิทธิหรือเสรีภาพใดที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการตรากฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับ บุคคลใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
 
สำหรับการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเฉพาะกรณี ถ้าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) สามารถช่วยเหลือเยียวยาการเสียชีวิตไม่เกินจำนวนเงิน 7.5 ล้านบาทต่อศพ  (ตามระเบียบ กพต.ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555)
 .
ในด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ผู้เสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ และประชาชนก็ต้องได้รับการเยี่ยวยาอย่างเร่งด่วนด้วย แม้แต่การแสดงออก การกระทำ และคำพูดที่มีต่อผู้เสียหายหรือเหตุการณ์สามารถมีผลกระทบทางด้านจิตใจด้วยเช่นกัน
 .
จะเห็นได้ว่า ปรากฏการณ์หลังจากการแถลงสรุปเหตุการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสม และไม่ใส่ใจต่อความรู้สึกของประชาชนในขณะนั้น การแสดงออกดังกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวได้ว่ามีกระแสต่อต้านจากสังคมทั้งประเทศว่า มีความบกพร่องทั้งเรื่องวุฒิภาวะ ขาดภาวะผู้นำ ไม่เคารพอาลัยต่อความสูญเสียชีวิต ทั้งที่ประชาชนคนไทยและคนต่างประเทศต่างมีความเศร้าโศกนั้น จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในทางลบอย่างกว้างขวางตามมา
 
ล่าสุด เกิดกรณีผู้บริหาร Facebook ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลที่อ้างถึงข่าวการชี้แจงจากรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า ทาง Facebook ใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมงก่อนที่จะดำเนินการใดๆ กับเพจของผู้ก่อเหตุซึ่งทำการไลฟ์ว่า
 .
“เรารับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของเราเท่านั้น และได้ปิดเพจของผู้ก่อเหตุในทันที ก่อนจะมีการประสานงานกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากนั้น”
 .
จะเห็นได้ว่า เหตุการณ์โศกนาฏกรรมสะเทือนใจที่โคราช เป็นความรู้สึกทุกข์ ห่วงใยและเป็นเจ้าของร่วมกันของคนทั้งโลกโดยไม่มีพรมแดน แม้แต่การให้สัมภาษณ์ของรัฐบาล รัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องเป็นเรื่องที่เป็นความจริง คำพูดที่คลาดเคลื่อน หรือการพูดเท็จ หรือโกหก หรือแสดงความไม่เหมาะสมที่เอาความตายของประชาชนมาใช้เพื่อเอาความดีใส่ตัวและโยนความผิดให้ผู้อื่นจะเกิดการตอบโต้
 
แม้แต่ Facebook ที่เป็นช่องทางสื่อสารที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกยังออกมาชี้แจง ในส่วนของผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบนั้น การให้เกียรติ การพูดความจริง การแสดงความเข้าใจเห็นใจของบุคคลทุกฝ่าย รวมทั้งรัฐบาลที่เป็นผู้บริหารประเทศ ถือเป็นการเยียวยาทางจิตใจและจิตวิญญาณที่ดีอย่างหนึ่งด้วย
 .
ขอนำเว็บไซต์สำนักข่าว ‘The Standard’ มาเผยแพร่เพื่อยืนยันในเรื่องนี้ครับ https://thestandard.co/facebook-explain-reason-of-closing-page-of-terrorist/
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...