xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.สตูล เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นายคมศร บุญนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสตูล เปิดเผยว่า โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ธ.ก.ส. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมการผลิต จนถึงการจำหน่ายในช่องทางการตลาดต่างๆ โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนจากการค้นหา และศึกษาความต้องการของชุมชน สู่การพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง ยึดหลักตลาดนำการผลิต และมีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน ผสานความร่วมมือจากภาครัฐ และเอกชนในด้านความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก มีภูมิคุ้มกัน มีรายได้ สวัสดิการสังคม และโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...