xs
xsm
sm
md
lg

"สมัชชาประมงพื้นบ้าน" จี้รัฐบาลเร่งออกกฎหมาย-แผนระดับชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - สมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 7 ออกแถลงการณ์แจ้งข้อกังวลเร่งด่วนต่อนายกรัฐมนตรี 3 ข้อ ทะเลสตูลไม่เหมาะสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา ออกกฎหมายเพื่อพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน ออกแผนระดับชาติส่งเสริมและพัฒนาประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน

วันนี้ (29 ม.ค.) ที่สวนสาธารณะหาดราไว อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล มีการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28-29 ม.ค. โดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์เสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อแจ้งถึงข้อกังวลเร่งด่วนของที่ประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านประเทศไทย ครั้งที่ 7 ดังนี้ (1) ทะเลสตูลไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้างแบบถมทะเลสร้างโครงการท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบาราอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความสมบูรณ์โดดเด่นที่สุด เต็มไปด้วยฐานทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เป็นรากฐานเศรษฐกิจทั้งจากการประมงและการท่องเที่ยวระดับโลก

(2) กรณีการออกมาตรการทางกฎหมายบางประเด็นเร่งด่วน เพื่อพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน ได้แก่ มาตรการกำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน การแก้ไขระเบียบการจดทะเบียนเรือที่เหมาะสมสำหรับการประมงขนาดเล็ก และ (3) ขอให้เร่งรัดให้เกิดแผนย่อยระดับชาติว่าด้วยแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่างมีส่วนร่วม
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น