xs
xsm
sm
md
lg

รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพิเศษ ช่วยผู้ประสบภัยคลื่นกัดเซาะชายฝั่งนราฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นราธิวาส - “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพิเศษด้านความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งที่ จ.นราธิวาส

วันนี้ (20 ม.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการพิเศษด้านความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ลดช่องว่างหรือความเหลื่อมล้ำในความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ การเข้าถึงสิทธิในที่ดินทำกินอย่างทั่วถึง ซึ่งการให้สิทธิในที่ดินถือเป็นนโยบายสำคัญ โดยรัฐนำที่ดินของรัฐหรือที่ดินเอกชนนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจน หรือผู้ไม่มีที่ดินทำกิน

สำหรับโครงการพิเศษด้านความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง รัฐบาลโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น จัดซื้อที่ดิน และจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพต่างๆ พร้อมฝากความสำเร็จที่แท้จริง คือการที่ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ ครอบครัวมีความสุข และขอให้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

ด้าน นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า โครงการพิเศษด้านความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง เริ่มดำเนินการปี 2557 ได้จัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 50 ราย เมื่อได้เข้าร่วมโครงการ จากเดิมประกอบอาชีพประมงเพียงอย่างเดียว มีรายได้เฉลี่ย 100-300 บาทต่อวัน ขณะนี้มีอาชีพเสริม เช่น การทำบูดู การแปรรูปสัตว์น้ำ การทำเกษตรผสมผสาน ทำให้มีรายได้เฉลี่ย 400-450 บาทต่อวัน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้พบปะประชาชน พร้อมมอบเช็คเงินกองทุน 13 ราย มอบต้นพันธุ์ฝรั่ง และมะละกอ แก่ตัวแทนเกษตรกร 4 ราย และปลูกต้นรวงผึ้ง จากนั้นจึงตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการฯ
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...