xs
xsm
sm
md
lg

เริ่มแล้ว! ประชุม “ครม.สัญจร นราธิวาส” เตรียมพิจารณาโครงการชุดใหญ่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(แฟ้มภาพ)
 
นราธิวาส - พล.อ.ประยุทธ์พร้อม ครม.ลงพื้นที่นราธิวาส ร่วมประชุม ครม.สัญจร-ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.เตรียมเสนอโครงการชุดใหญ่ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาสเสนอโครงการใน 5 ด้าน ของบฯ ซื้อที่ดิน 1,683 ไร่ จัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วันนี้ (20 ม.ค.) เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เดินทางด้วยเครื่องบินไปยังท่าอากาศยานนราธิวาส เพื่อประชุม ครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ ครม.สัญจร และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค. เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา การค้าการลงทุน และการค้าการลงทุนชายแดน การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การวางระบบป้องกันสาธารณภัย การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม รวมถึงการรักษาความสงบความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ ในกาประชุมระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค. หน่วยงานหลายแห่งได้เตรียมโครงการเพื่อเสนอต่อที่ประชุม เช่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะเสนอขออนุมัติโครงการชุดใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เช่น โครงการโดยกระทรวงการคลัง มีมาตรการร้านค้าปลอดอากร โดยให้คนไทยที่มีบัตรประชาชนมีสิทธิซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดอากร (duty free) ที่ตั้งในพื้นที่ 3 อำเภอดังกล่าวได้ในวงเงิน 20,000 บาทต่อครั้ง โดยได้รับยกเว้นภาษีและอากรศุลกากร แต่ยังต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่ต้องข้ามไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโมเดลใหม่ของประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ 3 อำเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 


 
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ ในห้วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้น มีความก้าวหน้าเป็นลำดับ โดยได้มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจฐานราก มิติสังคม มิติทรัพยากรมนุษย์ มิติด้านการศึกษา และการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ของภาคใต้ที่รัฐบาลได้เดินหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

จังหวัดนราธิวาส เตรียมเสนอพิจารณาโครงการใน 5 ด้าน คือ (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (2) ด้านการค้า การลงทุน (3) ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 12 โครงการ โดยในด้านการค้า การลงทุน การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส จะเสนอการจัดซื้อที่ดินสำหรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เนื้อที่ประมาณ 1,683 ไร่ โดยให้ ศอ.บต.เป็นหน่วยจัดซื้อตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาสเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นอกจากนี้ ยังจะมีการเสนอให้ ครม.พิจารณาโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจ และความยั่งยืนของพหุวัฒนธรรม งบประมาณ 68.8 ล้านบาท ซึ่งเปิดดำเนินการได้ในปี 2564

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ได้โพสต์ในเพจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ว่า “วันนี้ผมเดินทางมาจังหวัด #นราธิวาส ดีใจที่จะได้พบปะพูดคุย และรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยช่วงเช้าจะไปดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ช่วงบ่ายไปพบนักเรียนในโครงการ “รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้” เป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับมัธยมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดภาคใต้ชายแดนที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการแนะแนวพัฒนาวิชาการเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการประชุม ครม. ในพื้นที่ครับ”
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...