xs
xsm
sm
md
lg

นราธิวาสเตรียมของบฯ 68.8 ล้านบาทจาก ครม.สัญจร ตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
นราธิวาส - จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอ ครม.สัญจร พัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองเป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจ และความยั่งยืนของพหุวัฒนธรรม งบประมาณ 68.8 ล้านบาท

วันนี้ (15 ม.ค.) นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค.ที่จังหวัดนราธิวาส พิจารณาโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเป็นศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ เพื่อการเรียนรู้ เศรษฐกิจ และความยั่งยืนของพหุวัฒนธรรม งบประมาณ 68.8 ล้านบาท ซึ่งเปิดดำเนินการได้ในปี 2564

นางอุษณีย์ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้จะเป็นประโยชน์ ทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการในการสร้างคุณค่าพหุวัฒนธรรมขนาดใหญ่ในระดับประเทศ สร้างโอกาสเชื่อมโยงศูนย์วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อหนุนเสริมเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างงาน เช่น การเป็นไกด์นำเที่ยวทางวัฒนธรรม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกที่เชื่อมโยงกับวิถีพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประยุกต์การใช้ทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงอนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาสร้างสรรค์ ต่อยอด นวัตกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
 

ภาพจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 
นางอุษณีย์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องราวเสน่ห์เมืองนรา เช่น วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีความหลากหลาย ทั้งชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา เครื่องแต่งกาย อาหาร ประเพณี ความเชื่อ ลักษณะสถาปัตยกรรม ที่สำคัญคือ ห้องนราเปี่ยมสุขด้วยพระบารมี ที่จัดแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีต่อราษฎรชายแดนใต้ และห้องเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นางอุษณีย์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน ก.พ.2561 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าชมเฉลี่ยเดือนละ 1,700 คน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจากสถิติข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจังหวัดนราธิวาส (ข้อมูลปี พ.ศ.2559-2562) เฉลี่ยปีละ 666,747 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 2,285 ล้านบาท
 

ภาพจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...