xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ ศอ.บต. นำตัวแทนครู-นักเรียนเข้าพบ “นายกรัฐมนตรี” ที่ตึกไทยคู่ฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต. นำตัวแทนครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ตามโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ “นายกรัฐมนตรี” ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันเด็ก และวันครู ประจำปี 2563

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำนายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว และ ด.ญ.ซารีฟะห์มัรยัม อัลอิดรุส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านช่องแมว ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (สพป.ปัตตานี 3) ซึ่งเป็นตัวแทนคณะครู และนักเรียนที่ได้รับรางวัล ตามโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” จากโรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยถึงการนำคณะครู และนักเรียนเข้าพบนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ว่า เนื่องในโอกาสวันเด็ก และวันครูในปีนี้ นายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ที่จะพูดคุยกับเด็กนักเรียน และคุณครู เพื่อที่จะได้สื่อสารในความรู้สึก ความห่วงใย ความปรารถนาดี และทิศทางการพัฒนาการศึกษาในเรื่องของเยาวชนในวันข้างหน้า โดยต้องการพบคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการพัฒนาในหลายด้าน
 


 
ในการนี้ ได้ให้เลขาธิการ ศอ.บต. คัดเลือกคุณครู และนักเรียนเพื่อเข้าพบนายกรัฐมนตรี ที่มาจากโรงเรียนบ้านช่องแมว ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ที่ได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีที่ผ่านมา ในโครงการ “ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน” การพบปะครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้นั่งพูดคุย และบันทึกเทปรายการ ณ ห้องทำงานของนายกรัฐมนตรี ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยได้สอบถามถึงการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนได้พูดคุยกับนักเรียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความรู้สึกประทับใจที่โรงเรียนห่างไกล แต่มีการพัฒนา และนักเรียนนอกจากจะได้รับความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังได้รับความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ มีนักเรียนจำนวนกว่า 280 คน และอยู่ประจำในโรงเรียน 116 คน โดยเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน โดยเฉพาะที่มีฐานะยากจนในพื้นที่ให้สามารถเข้าศึกษา และพักประจำอยู่ในโรงเรียน

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หลังจากเข้าพบนายกรัฐมนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมกับคุณครู และนักเรียน ได้บันทึกเทปร่วมกับโฆษกของรัฐบาล โดยได้พูดคุยถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเลขาธิการ ศอ.บต.ได้นำเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ว่าได้สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายในวาระต่างๆ โดยการบันทึกเทปในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่ประทับใจของทุกคน จึงเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะได้ชมถึงทิศทางการพัฒนาการศึกษา ได้เห็นถึงโอกาสของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รัฐบาลได้พยายามทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการพัฒนาในทุกๆ ด้านต่อไป
 


 
ขณะที่ นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ต้องขอขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต. ที่ให้ความสำคัญในการทำงานในบทบาทของครู และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับโรงเรียนบ้านช่องแมว ได้ขับเคลื่อนในงานของศาสตร์พระราชา และครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านที่ประสบความสำเร็จ ถือว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน และชุมชนเป็นอย่างมาก ทำให้นักเรียนมีอาหาร และผักที่ปลอดสารพิษ และที่สำคัญได้ขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหารที่อิ่ม และมีประโยชน์ โดยทางโรงเรียนได้สร้างยุวเกษตรกรขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนในการนำองค์ความรู้ และการปฏิบัติไปสู่ครัวเรือน ทำให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติจนสามารถสร้างรายได้ และมีอาหารที่ปลอดสารพิษในการบริโภคในชีวิตประจำวัน จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

ด้าน ด.ญ.ซารีฟะห์มัรยัม อัลอิดรุส ตัวแทนนักเรียนบ้านช่องแมว กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจ และดีใจมากที่ได้มาพบกับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านใจดีมาก และได้มอบทุนการศึกษา รวมถึงของขวัญเนื่องในวันเด็กที่กำลังจะมาถึง โดยท่านได้ให้โอวาท และอวยพรให้เป็นเด็กดี ขยันและตั้งใจเรียน และได้ฝากคำอวยพรไปยังเพื่อนๆ พี่ๆ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน ให้เป็นเด็กดี ขยัน และตั้งใจเรียน รักกันและช่วยเหลือกัน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านช่องแมว ได้สนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการเรียนรู้ต่างๆ เน้นกิจกรรมด้านการเกษตร สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อที่บ้าน จึงทำให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดสารพิษ และยังทำให้เกิดความเกื้อกูล และแบ่งปันกันในชุมชน ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นอย่างมากที่ทำให้มีโอกาสเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย

อย่างไรก็ตาม สามารถติดตามรับชมการบันทึกเทปครั้งนี้ ผ่านทางรายการ Government Weekly ในรูปแบบ Facebook live ทางเพจไทยคู่ฟ้า ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป #วันเด็กแห่งชาติ #ทำเนียบรัฐบาล
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...