xs
xsm
sm
md
lg

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทองดีเยี่ยม จาก Green Hotel Award

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงแรม เจดับเบิ้ลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ระดับทอง ดีเยี่ยม จาก Green Hotel Award การรับรองมาตรฐานจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ทางโรงแรมฯ ได้รับการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) มีโรงแรมผ่านการรับรอง 74 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 18 แห่ง G เงิน 29 แห่ง และ G ทองแดง 27 แห่ง จากรางวัลรวมทุกประเภททั้งสิ้น 352 รางวัล

นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทัวไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ตัวแทนผู้บริหารสูงสุดของทางโรงแรมฯ เข้าร่วมงาน ‘Green Hotel Award 2019’ รับมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ พร้อมเกียรติบัตรระดับทอง ดีเยี่ยม โดยเป็นการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2562 จาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธี โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเจดับเบิลยูแมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นตัวแทนเพื่อนพนักงาน รับมอบโล่สัญลักษณ์ G-Green Hotel ระดับทอง ดีเยี่ยม ซึ่งเป็รางวัลสูงสุดของการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ทางองค์กรตระหนักถึงความสําคัญในด้านของการบริหารจัดงานสิ่งแวดล้อม และยึดถือปฏิบัติเป็นหนึ่งในนโยบายสําคัญตั้งแต่แรกเริ่มของการดําเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน และจะดําเนินการพัฒนาแผนงานและโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการรับรองมาตรฐานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบ แนะนำแนวทาง และชี้วัดถึงความสําเร็จในการที่ทางโรงแรมทุ่มเทและมุ่งมั่นในการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและมาตรฐานระดับสากลได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

ผลงานโครงการที่โดดเด่นในด้านการบริหารจัดงานโรงแรมทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงแรม ประกอบไปด้วยโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้ โครงการร่วมกับหน่วยงาน Generation Water ในการผลิตนํ้าบริสุทธิ์จากอากาศ โครงการในด้านการป้องกันและลดขยะจากเศษอาหาร โครงการรณรงค์ให้แก่ผู้ใช้บริการในโรงแรม ร่วมสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม โครงการการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมของทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว โครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการเลือกใช้วัตถุดิบและสินค้าจากชุมชนในท้องถิ่นเพื่อลดการสร้างคาร์บอนมอนอกไซด์ มลพิษทางอากาศจากการขนส่งโครงการงดใช้หลอดทั้งในส่วนของโรงแรมและพนักงาน เป็นต้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...