xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.นำเสนอผลความคืบหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนใต้ ที่มาเลเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กระทรวงกิจการเศรษฐกิจประเทศมาเลเซีย จัดประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้าน ศอ.บต.นำเสนอผลความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนใต้

นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย น.อ.จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงานระดับโครงการ ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับสูง ครั้งที่ 3 ภายใต้แผนงานคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (Thailand-Malaysia Committee on Joint Development Strategy for Border Area : JDS) ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 ณ เมืองอิโปห์ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย ที่จัดโดยกระทรวงกิจการเศรษฐกิจ (Ministry of Economic Affairs) ของประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้แทนฝ่ายไทย เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนฝ่ายมาเลเซีย จากกระทรวงกิจการเศรษฐกิจกว่า 20 หน่วยงานเข้าร่วม
 


 
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของประเทศไทย และมาเลเซีย โดยเฉพาะเขตพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ซึ่งมีความร่วมมือทั้งหมด 7 สาขา แต่วันนี้เน้นหนักในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ โดยฝ่ายไทยได้มีการนำเสนอความร่วมมือที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การพัฒนาด่านและการค้าชายแดน เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการค้า และการท่องเที่ยวที่สามารถทำให้ไทย และมาเลเซียส่งสินค้า รวมถึงการบริการการท่องเที่ยวมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจากการนำเสนอในที่ประชุมได้รับการตอบรับที่ดีมากทั้ง 2 ฝ่าย สามารถตกลงในหลายๆ ประเด็น โดยเฉพาะการเปิดด่านสะเดาตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ไทยมีความก้าวหน้าอย่างมาก ในอนาคตทั้ง 2 ฝั่งสามารถเชื่อมโยงกันทำให้การไหลเข้าออกของคน สินค้า หรืออื่นๆ จะเกิดความรวดเร็ว และจะส่งผลให้เศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศเติบโต และมีความก้าวหน้า โดยมองว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้จะสามารถนำไปสู่การต่อยอดในเรื่องอื่นๆ โดยเฉพาะคนที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมากขึ้น จะทำให้การพัฒนาครอบคลุมในทุกมิติให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง 2 ประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ฝ่ายเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเมืองต้นแบบ โดยผู้บริหาร ศอ.บต. ได้นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาเมืองต้นแบบทั้ง 4 เมือง โดยเฉพาะเมืองต้นแบบที่ 4 ที่ได้ดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ โดยมีแผนการดำเนินงานใน 4 เรื่องหลัก คือ 1.อุตสาหกรรมอาหาร แปรรูปเกษตร และอาหารฮาลาล 2.โรงงานไฟฟ้าชีวมวลพลังงานสะอาด 3.ท่าเรือน้ำลึก เน้นในการเป็นประตูทางออกที่ 3 ของประเทศ ทั้งการระบายสินค้า และการสนับสนุนการท่องเที่ยว และ 4.การจัดรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา โดยในช่วงต้นปีหน้า ทางคณะฯ ของมาเลเซีย จะเดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองต้นแบบทั้ง 4 เมืองด้วย
 


 
ด้านฝ่ายประธานเศรษฐกิจของมาเลเซีย เผยหลังการประชุมว่า จากการหารือได้ข้อสรุปความคืบหน้าที่ดีในหลายด้าน ทั้งการค้าการลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายของบุคคลระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมาอย่างยาวนาน โดยในอนาคตควรมีการหารือเพิ่มเติมในมิติอื่นๆ เช่น ด้านเกษตรกรรม และมิติการบริการด้านสาธารณสุข เพราะเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทย และมาเลเซียจะเอื้อไปสู่โอกาสด้านความร่วมมือในมิติอื่นๆ อีกมากอย่างแน่นอน

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมหารือครั้งนี้ เพื่อต้องการให้หน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการด้านการพัฒนาบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้ร่วมกำหนดรายละเอียดการดำเนินโครงการให้เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง 2 ประเทศ โดยจะนำผลการประชุมไปรายงานต่อการประชุมประจำปีระหว่างผู้นำไทย และมาเลเซีย ครั้งที่ 7 ในช่วงต้นปี 2563 ที่จะถึงนี้
 








Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...