xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยผู้ประสบอุทกภัยที่นราธิวาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นราธิวาส - มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส

วันนี้ (7 ธ.ค.) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 125 ชุด

สำหรับภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ อ.สุคิริน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2562 จากภาวะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลกระทบต่อประชาชน ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ สิ่งสาธารณประโยชน์ของรัฐ บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 133 ไร่ โคตาย จำนวน 3 ตัว โรงเรียนได้รับผลกระทบ จำนวน 3 แห่ง สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย เช่น คอสะพานชำรุด จำนวน 3 แห่ง ดินสไลด์ทับเส้นทาง จำนวน 2 แห่ง ถนนลาดยางเสียหาย จำนวน 1 แห่ง รวมราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 1,230 คน จำนวน 416 ครัวเรือน ซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว การมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย น้ำดื่ม การซ่อมแซมคอสะพาน และนำดินสไลด์ออกจากเส้นทางจราจรเพื่อให้สัญจรไปมาได้ ล่าสุด ระดับน้ำในลำคลองได้ลดลงแล้ว คาดว่าหากฝนหยุดตกสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป
 


 
จากนั้นได้เดินทางไปที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด พระภิกษุ 50 ชุด รวม 1,050 ชุด โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ร่วมในพิธี

สำหรับจังหวัดนราธิวาส ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของราษฎร ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ซึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้ขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ไปยังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แต่ละอำเภอ รวมทั้งสิ้น 6,130 ชุด โดยแยกให้แก่ อ.สุคิริน จำนวน 125 ชุด อ.แว้ง จำนวน 1,513 ชุด อ.ศรีสาคร จำนวน 117 ชุด อ.ตากใบ จำนวน 1,050 ชุด อ.จะแนะ จำนวน 1,500 ชุด อ.ยี่งอ จำนวน 300 ชุด อ.รือเสาะ จำนวน 230 ชุด และ อ.สุไหงโก-ลก จำนวน 1,325 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่ทรงพระเมตตา และทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...