xs
xsm
sm
md
lg

กรรมาธิการท่องเที่ยว จี้หน่วยงานรัฐในภูเก็ต เร่งแก้ปัญหาอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร จี้จังหวัดภูเก็ตแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวและรายได้ลดลงจากจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นแบบไม่หยุด ปัญหาความปลอดภัยทางทะเล ปัญหาขาดแคลนน้ำ


วันนี้ (3 ธ.ค.) คณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว นายนัทธี ถิ่นสาคู รองประธานฯ คนที่ 2 และส.ส.ภูเก็ต เขต 2 พร้อมคณะ ประชุมหารือร่วมกับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหารือและรับฟังข้อเสนอแนะปัญหา และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ เพื่อติดตามสอบถามถึงแนวทางการแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ต หลังจากที่ทางคณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่ภูเก็ตรับทราบปัญหาและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ตจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และลงพื้นที่ตามชายหาดต่างๆ


โดยนายสุรศักดิ์ ได้สอบถามถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของภูเก็ตจากหน่วยงานราชการหลังได้รับทราบข้อมูลจากภาคเอกชนว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าภูเก็ตลดลงรวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวภูเก็ตลดลงไปด้วย ในขณะที่ตัวเลขที่หน่วยงานราชการรายงานนั้นไม่ได้ลดลงอย่างใด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยวและกีฬา ททท.รวมถึงทางจังหวัดภูเก็ต ยืนยันว่า ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่หน่วยงานราชการนำเสนอนั้น เป็นตัวเลขที่จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และผ่านวิธีการทางสถิติ เป็นวิธีการที่ถูกต้องตามหลักการสถิติ แต่ที่ทำให้อัตราการเข้าพักโรงแรมและรายได้ของผู้ประกอบการลดลง เป็นเพราะมีโรงแรมเกิดขึ้นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 3 พันแห่ง ทั้งๆที่โรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องมีแค่ 500 กว่าแห่งเท่านั้น ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามากระจายไปตามโรงแรมต่างๆ ทำให้อัตราการเข้าพักในโรงแรมแต่ละแห่งลดลง


ส่วนปัญหาสล็อตสนามบินภูเก็ต ทำให้สายการบินใหม่ และเมืองใหม่ ที่จะบินตรงมาภูเก็ตไม่สามารถบินมาได้เพราะไม่มีสล็อตให้นั้น ร.ต.ธานี ช่วงชู ผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ต ชี้แจงว่า ภาพรวมเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในปี 2561 อยู่ที่ 111,800 กว่าเที่ยวบิน ปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนพฤศิกายนนี้อยู่ที่ 105,000 กว่าเที่ยวบิน เหลืออีก 1 เดือน วันละ 300 กว่าเที่ยวบิน ทำให้เที่ยวบินที่มาภูเก็ตไม่ได้ลดลงจากปีที่แล้วมากนัก และในส่วนของการขอสล็อตของสายการบินนั้น ยังมีเหลืออีกวันละ 70 เที่ยวบิน แต่ที่ไม่สามารถจัดสรรให้ได้นั้น เป็นเพราะทางสายการบินขอสล็อตเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกัน จึงอยากให้ทางสายการบินกำหนดเวลาสำรองไว้ด้วย ซึ่งในส่วนของสนามบินภูเก็ตพร้อมที่จะให้บริการทั้งในส่วนของสายการบินและผู้โดยสารจากทั่วโลก


นอกจากนี้ ทางคณะกรรมาธิการได้สอบถามถึงแนวทางในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวของภูเก็ต ทั้งในส่วนของด้านความปลอดภัยทั้งทางบกและทางทะเล โดยในส่วนของทางบกนั้น มีปัญหาด้านกาจราจรติดขัด และอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว โดยมีการดำเนินการโครงการต่างๆ ในการแก้ปัญหาการจราจรของภูเก็ต ทั้งโครงการรถไฟฟ้ารางเบา อุโมงค์ป่าตอง ถนนสายคู่ขนานกับถนนเทพกระษัตรี ถนนสายวัดหลวงปู่สุภาถึงป่าตอง แต่ทุกโครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการขอ EIA และ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)
 
ส่วนความปลอดภัยทางทะเลนั้น มีการของบประมาณสำหรับจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เรือพยาบาล เรือดับเพลิง เรือกู้ภัย แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมไปถึงการดำเนินการในส่วนของยามชายฝั่ง หรือ ไลฟ์การ์ด ตามชายหาดต่างๆ ที่ขณะนี้ดำเนินการจัดจ้างโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 หาด 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิต เกิดจากนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนคำเตือนนั้นเอง


ปัญหาภูเก็ตขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือหน้าแล้ง ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องซื้อน้ำจากภาคเอกชน ซึ่งในช่วงหน้าแล้งปีที่จะถึงนี้ คาดว่าภูเก็ตน่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน จากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งของภูเก็ต มีปริมาณน้ำที่น้อยมาก โดยเฉพาะอย่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ที่ขณะนี้มีปริมาณน้ำที่น้อยมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งชลประทาน ประปาส่วนภูมิภาคภูเก็ต เร่งดำเนินการแก้ปัญหาในการหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในภูเก็ต และปัญหาอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูเก็ต
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...