xs
xsm
sm
md
lg

ชุมพรจังหวัดแรกของประเทศ งานบุญประเพณี ปลอดเหล้ายกจังหวัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ชุมพร - ถอดบทเรียน 1 ทศวรรษ ชุมพรประตูภาคใต้ประกาศ 51 งานบุญประเพณีปลอดเหล้ายกจังหวัด ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม และยกระดับการท่องเที่ยวปลอดภัย


อำเภอสวี จ.ชุมพร สมัชชาสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส.พร้อมด้วยหน่วยงานเกี่ยวข้องจัดเวทีงานมหกรรมวัฒนธรรมสร้างสุข “เพื่อคนชุมพรสุขเสมอ” โดยมีนายปกาศิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอสวี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามนโยบายงานบุญประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้า ปลอดภัย จังหวัดชุมพร เพื่อยกระดับงานประเพณีท้องถิ่นประจำจังหวัดชุมพร และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ที่ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ปี 2562 ณ เทศกาลแข่งเรือที่ จ.สุรินทร์ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.ชุมพร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.ชุมพร วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ชุมพร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 31 แห่ง 51 งานประเพณี เข้าร่วมทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “งานบุญประเพณีปลอดเหล้า” เพื่อลดปัญหาสังคม สุขภาพ การทะเลาะวิวาท และการเกิดอุบัติเหตุ หลังเสร็จพิธีดังกล่าวได้มีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายด้วย


น.ส.แสงนภา หลีรัตนะ ประธานสมัชชาสุขภาพ จ.ชุมพร และผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า จ.ชุมพร กล่าวระหว่างสัมมนา ว่า ในช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมา จ.ชุมพร มีประชากรโดยเฉพาะเยาวชนดื่มเหล้ามากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ และติดอันดับที่ 28 ของประเทศไทย หลังมีการรณรงค์อย่างจริงจัง และทำพันธสัญญาข้อตกลง (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้งานประเพณีปลอดเหล้าอย่างสิ้นเชิง เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและปลอดภัย จนปัจจุบัน จ.ชุมพร ลดอันดับประชากรดื่มเหล้าไปอยู่ที่ 68 ของประเทศ จาก 77 จังหวัด ซึ่งได้เห็นปัญหาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากการจำหน่ายและดื่มเหล้าตามงานประเพณีต่างๆ ในท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อสังคมและความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่นด้วย


ด้านนายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนงานนโยบายสาธารณะและปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและชุมชนต่างๆ ใน จ.ชุมพร ได้ขับเคลื่อนงานบุญประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้าปลอดภัยสร้างคุณค่าเพื่อคนชุมพรมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ตลอดระยะเวลา 1 ทศวรรษ หรือ 10 ปีที่ผ่านมา ได้ถอดบนเรียนจากการรณรงค์งานประเพณีและงานเทศกาลใหญ่ให้ปลอดเหล้าปลอดภัย ได้แก่ งานแข่งเรือขึ้นโขนชิงธงหลังสวน งานแข่งเรือหัววังพนังตัก งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ งานล่องแพพะโต๊ะ งานสงกรานต์สุขเสมอที่ชุมพร และงานลอยกระทง ผลปรากฏว่าทำให้การดื่มเหล้า การทะเลาะวิวาทและการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างมาก


นายวิษณุ กล่าวว่า จากการถอดบทเรียนดังกล่าว ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จ.ชุมพร ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทำให้ปัจจุบันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 แห่ง 51 งานประเพณีวัฒนธรรม มีความยินดีที่จะร่วมมือกับเราและองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งหมดในการทำความร่วมมือข้อตกลง หรือ MOU ให้งานบุญ งานประเพณีใน จ.ชุมพร ปลอดเหล้าทั้งจังหวัดเลยทีเดียว


นายวิษณุ กล่าวว่า จ.ชุมพ รถือเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดงานบุญ งานประเพณีวัฒนธรรม ปลอดเหล้าปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจังหวัด สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ชาติที่เป็นมติสำคัญในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องต่อมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (SAFER) ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ให้การส่งเสริมจนเกิดเป็นจังหวัดต้นแบบที่เคลื่อนนโยบายจากระดับโลกมาสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยิ่ง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...