xs
xsm
sm
md
lg

พร้อมแล้ว! “อัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์” ร.ร.อิสลามหนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับเลือกให้แสดงหน้าพระพักตร์สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นราธิวาส - “อัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์” ร.ร.อิสลามภาคใต้ หนึ่งเดียวในไทยที่ได้รับเลือกแสดงเพลงสื่อสันติภาพต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส” ระหว่างเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมแล้ว เชื่อเพลงที่แสดงจะสื่อถึงความหมายในการอยู่ร่วมกันบนความหลายหลาย สร้างสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งในและทั่วโลก

ที่โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสายสามัญ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งได้รับเลือกในฐานะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหนึ่งเดียวของประเทศไทย ที่สำนักวาติกัน  (State of the Vatican City) ให้จัดการแสดงเพลงคอรัสต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ที่จะเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. ตามคำเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

“อจ.น้องมะ มะดามะ” เจ้าหน้าที่วิชาการ และผู้ควบคุมวง “อัตตัร คอรัส” กล่าวว่า เราได้เตรียมความพร้อมของนักเรียนวงอัตตัร คอรัส การแสดงเพลงที่เกี่ยวข้องสื่อสันติภาพถือเป็นการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ระดับประเทศและระดับโลก และเราเชื่อมั่นเพลงที่แสดงจะสื่อถึงความหมายในการอยู่ร่วมกันบนความหลายหลาย สร้างสันติสุขสันติภาพ ให้เกิดขึ้นทั้งในและทั่วโลก

ด้าน ดร.ภาวดีศุทธิ์ พิริยะพงษ์รัตน์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้อำนวยการเพลง คณะนักร้องประสานเสียง (Chulalongkorn Univercity Concert Choir) กล่าวว่า นักเรียนมีความพร้อม เชื่อมั่นได้เลยว่า นักเรียนคอรัสจะร้องเพลงได้สมบูรณ์และได้ดีที่สุดอย่างแน่นอน ซึ่งสำนักวาติกันได้ให้เกียติเลือกโรงเรียนที่ต้องแสดงเพลง สื่อสันติภาพ คือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนคริสตจักร จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กทม. ตัวแทนชาวพุทธ และโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามมียะห์ จ.นราธิวาส ตัวแทนศาสนาอิสลาม

สำหรับเพลง ที่จะใช้ขับร้องในครั้งนี้ เพื่อแสดงต่อหน้าพระพักตร์ สันตะปาปา จำนวน 2 เพลง คือ เพลง พิส เปรยเยอร์ (Peace Prayer) และเพลง ซิง ออฟ ฟรีดอมส์ (Sings Of Freedom) ความหมายโดยรวมกล่าวถึงสันติภาพ ปัญหาและอุปสรรค และการฝันฝ่า ภัยความเดือดร้อนที่ต้องเผชิญและสู่ข้ามกาลเวลาเพื่อการแก้ปัญหา สร้างความเข้าใจ ข้ามวิกฤตที่เลวร้าย และจับมือเพื่อการอยู่ร่วมกันในการสร้างสันติภาพ

นายฟุรกอน ตาซา นักเรียนอันตัรกะยะห์ฯ หนึ่งในนักร้องประสานเสียง อัตตัร คอรัส กล่าว รู้สึกตื่นเต้นกับงานระดับโลก แม้จะผ่านมาหลายเวที แต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน และจะใช้บทเพลงสื่อสาร เพื่อโลกรู้ว่า เราทุกคน แม้จะเห็นต่างและหลากหลายพหุวัฒนธรรม แต่เราก็อยู่ได้ และทุกคนแสวงหาความสงบสุข หรือสันติภาพ

“ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 15 ปี หลากหลายเหตุการณ์สร้างความบอบช้ำและสร้างผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินประชาชน เราหวังว่า เพลงจะเป็นสื่ออีกทางหนึ่ง ที่จะสื่อความหมาย สัญลักษณ์ ที่แสวงหาสันติภาพทุกมุมโลก” นายฟุรกอน กล่าว
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...