xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.เผยเหตุ 15 ศพลำพะยายังไม่จบ ต้องเร่งเยียวยาให้แก่ผู้สูญเสียทั้งหมด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต.เผยเหตุ 15 ศพลำพะยายังไม่จบ ต้องเร่งช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งหมด พร้อมหาหนทางในการยุติสถานการณ์ความไม่สงบให้ได้โดยเร็ว

วันนี้ (15 พ.ย.) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า หลังการพระราชทานเพลิงศพของ ชรบ.ทั้ง 15 คน ที่เสียชีวิตจากการโจมตีของคนร้ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนจะจบสิ้นไปแล้ว แต่ในเรื่องของการช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูญเสียยังเพิ่งเริ่มต้น

สำหรับผู้เสียชีวิตนั้นมีการจ่ายเงินเยียวยาศพละ 500,000 บาท ตามระเบียบของการช่วยเหลือ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บสาหัวอีก 5 ราย แต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือ การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ หรือสูญเสีย รวมทั้งเยียวยาสังคมในพื้นที่ 
 


 
ซึ่งเบื้องต้น ได้มีการลงพื้นที่สอบถามแต่ละครอบครัวผู้สูญเสีย เพื่อที่จะได้เยียวยาได้ตรงเป้าหมาย เช่น ในเรื่องการศึกษาบุตร-ธิดา ที่ต้องส่งให้เรียนจบปริญญาตรี หรือจนถึง 25 ปี ในส่วนที่ไม่มีอาชีพ ก็จะต้องหาอาชีพที่มั่นคง เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด เรื่องของการศึกษา ของอาชีพ ของการมีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคง เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเยียวยาสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ของคนในพื้นที่เป็นสิ่งสำคัญ ที่ต้องมีการเยียวยาสภาพจิตใจของคนในสังคม และต้องสร้างความเข้าใจระหว่างคนในสังคมที่อาจจะยังมีความหวาดระแวงกับสิ่งที่เกิดขึ้น

ในขณะที่ครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เปิดเผยว่า ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ศอ.บต. ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง เป็นอย่างดี และยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียของครอบครัวและของชุมชน ที่มีผลกระทบทางจิตใจสูงมาก แต่ความหวาดระแวงระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาต่างกันไม่ได้เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ เพราะคนในชุมชนยังรักสามัคคีกันดี และต่างเข้าใจดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากคนร้ายจากขบวนการแบ่งแยกดินแดน ที่คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 


 
และที่สำคัญพวกเราทุกคนยังพร้อมที่จะเป็น ชรบ. เพื่อช่วยกันปกป้องหมู่บ้าน ชุมชนของพวกเราต่อไป สิ่งที่ครอบครัวของผู้สูญเสียและชุมชนต้องการ ไม่ใช่เรื่องเงินเยียวยาอย่างเดียว แต่เราต้องการให้มีการส่งเสริมเรื่องของอาชีพ เรื่องของรายได้ของคนในชุมชน และพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคที่ขาดแคลน

และในการที่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ซึ่งเดินทางมาติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้มีการประชุมหน่วยงานความมั่นคงที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เสนอต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินการในมิติการพัฒนาของ ศอ.บต.ประจำปี 2563 ถึงการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปสู่เป้าหมายเพื่อยุติสถานการณ์ความไม่สงบให้ได้โดยเร็ว
 


 
รวมทั้งการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องทั้งในด้านความมั่นคงและการพัฒนา โดยมุ่งสู่เป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเท่าเทียม ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ซึ่งการพัฒนาในทุกมิติที่ผ่านมานั้น ก่อให้เกิดการสร้างงาน เศรษฐกิจรากฐาน โรงงาน การท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้คนในพื้นที่มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ตลอดจนทำให้ผู้เห็นต่างบางส่วนปฏิเสธการใช้ความรุนแรง ซึ่งหากสามารถดำเนินการในมิติการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยได้ผล จะทำให้สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นเป็นลำดับ
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...