xs
xsm
sm
md
lg

เสนอเพิกถอนโฉนดโรงแรมดังภูเก็ตออกทับที่รกร้าง คาดเป็น "คลองบางรัก" ที่หายไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คืบหน้าตรวจสอบคลองบางรัก หาดกะตะน้อยถูกนายทุนฮุบ ล่าสุด ได้ภาพถ่ายทางอากาศมาเปรียบเทียบแล้ว ชาวบ้านยืนยันมีจริง คาดที่ดินรกร้างที่เสนอกรมที่ดินเพิกถอนน่าจะใช่คลองบางรัก เสนอเข้า ก.บ.ร. ให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านแปรภาพถ่ายยืนยัน มอบอำเภอเมืองแจ้งเจ้าของโรงแรมเปิดถนนสาธารณะให้ชาวบ้านใช้ร่วมกัน


จากกรณีที่มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบโครงการ “เดอะ พีค เรสซิเดนซ์” คอนโดมิเนียมหรู บนเนินเขากะตะน้อย ของบริษัท กะตะ บีช จำกัด มูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาท เอกสารสิทธิที่ดินออกไม่ถูกต้อง ศาลปกครองนครศรีธรรมราชสั่งเพิกถอน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ที่ดินอยู่ในที่ป่าไม้ เทศบาลตำบลกะรนออกไม่อนุญาตก่อสร้างไม่ถูกต้อง ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ด้านล่างโครงการ โดยได้มีการร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลกะรน ว่าโครงการทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณหาดกะตะน้อย จนผู้บริหารเทศบาลตำบลกะรนได้สั่งดำเนินการให้เป็นไปตามผลศึกษาวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และออกมาชี้แจงต่อสังคม ว่า ปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากโครงการ เดอะ พีค เรสซิเด้นซ์ แต่เกิดจากไม่มีทางให้น้ำไหลลงสู่ทะเล เนื่องจากคลองสาธารณะซึ่งเป็นทางน้ำได้หายไป คือ “คลองบางรัก” จึงได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบและทวงคืนคลองบางรัก และในขณะเดียวกัน ได้มีประชาชนในพื้นที่กะตะร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ว่า เอกชนออกเอกสารสิทธิทับคลองบางรัก ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องคลองบางรัก ควบคู่ไปกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ เดอะ พีค เรสซิเดนซ์

ในขณะเดียวกัน ได้มีการ้องเรียนไปยังกรมที่ดิน ว่า เอกชนเจ้าของโรงแรมดังบนหาดกะตะน้อย ออกเอกสารสิทธิที่ดินทับที่รกร้าง ทางกรมที่ดินจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมตรวจสอบกับทางนายอำเภอเมืองภูเก็ต และนายกเทศมนตรีตำบลกะรน ซึ่งผลการประชุมทางคณะทำงานได้เสนอกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าว เนื่องจากตรวจพบว่าออกทับที่รกร้างจริง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอน ซึ่งทางคณะทำงานไม่ชี้ชัดว่าที่รกร้างนั้นใช่คลองบางรักที่หายไปหรือไม่ จะต้องมีภาพถ่ายทางอากาศมายืนยัน


ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการเดอะพีคฯ และคลองบางรัก ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอเมืองภูเก็ต เทศบาลตำบลกะรน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จว่ามีคลองบางรักอยู่ในพื้นที่หาดกะตะน้อยตามที่มีการร้องเรียนหรือไม่ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดย นายวันชัย แช่ตัน ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลกะรน รายงานในที่ประชุมว่า ในส่วนของเทศบาลตำบลกะรนซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการขอภาพถ่ายทางอากาศ จากกรมแผนที่ทหาร ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทางกรมแผนที่ทหารได้ส่งภาพถ่ายทางอากาศมาให้ทางเทศบาลตำบลกะรนแล้ว เป็นภาพถ่ายทางอากาศในปี 2510 ปี 2519 และปี 2538 เพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานว่า หาดกะตะน้อยมีคลองบางรักอยู่จริง ซึ่งในส่วนนี้จะต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการอ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อชี้ชัดว่าภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมีคลองบางรักอยู่จริงหรือไม่

นอกจากนี้ ทางเทศบาลได้สอบปากคำชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หาดกะตะน้อยจำนวน 15 ปาก อายุตั้งแต่ 47-75 ปี ซึ่งทุกคนยืนยันว่ามีคลองบางรักอยู่ที่หาดกะตะจริง โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ทางเทศบาลจะมอบให้ทางคณะกรรมการฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป


ขณะที่ นายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของกรมที่ดินนั้น ได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนว่า โรงแรมออกโฉนดที่ดินทับที่รกร้าง โดยทางกรมที่ดินได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง มีที่ดินจังหวัด เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอำเภอเมืองและนายกเทศมนตรีตำบลกะรน ซึ่งคณะทำงานได้มีการตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอให้ทางกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา เพราะจากการตรวจสอบพบว่า ที่ดินแปลงที่ชาวบ้านร้องเรียนไปนั้น เป็นโฉนดที่ออกจาก น.ส.3 จำนวน 2 แปลง ที่นำมารวมเป็นโฉนดแปลงเดียวกัน และ น.ส.3 ทั้ง 2 แปลงไม่ได้อยู่ติดกัน ตามหลักฐานจะมีที่รกร้างอยู่ตรงกลาง ทำให้โฉนดดังกล่าวรวมเอาที่รกร้างไปด้วย รวมทั้งโฉนดที่ดินแปลงนี้ออกโดยนายธวัชชัย อนุกูล เซ็นออกโฉนดโดยที่ไม่มีอำนาจเซ็น เนื่องจากอยู่ในฐานะรักษาการที่ดินจังหวัดภูเก็ต ทางคณะทำงานจึงได้เสนอกรมที่ดินเพิกถอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมที่ดิน

เจ้าพนักงานที่ดินภูเก็ต กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ในโฉนดที่ดินที่ได้มีการเสนอเพิกถอนไปนั้น ไม่ได้ระบุว่าเป็นคลอง แต่จากหลักฐานระบุว่าเป็นที่รกร้าง และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นถึงตำแหน่งที่ตั้งของที่รกร้างและตำแหน่งที่ระบุว่าเป็นคลองบางรักอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันมาก ทำให้เชื่อได้ว่าที่รกร้างดังกล่าวน่าจะเป็นคลองบางรัก


อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมสรุปได้สรุปในเบื้องต้นจากตำแหน่งที่ตั้งของที่รกร้างและคลองบางรัก จากเอกสาร น.ส.3 และภาพถ่ายทางอากาศที่รกร้างที่ได้มีการร้องเรียนว่าออกโฉนดที่ดินทับนั้น น่าจะเป็นคลองบางรัก แต่เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก จะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายทางอากาศอ่านภาพถ่ายที่ทางเทศบาลตำบลกะรนขอมาจากกรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่ปี 2510 ปี 2519 และปี 2538 มาเปรียบเทียบกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการต่อไป โดยให้สำนักงานที่ดินนำเรื่องดังกล่าวเสนอไปยังฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสนอต่ออนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดภูเก็ต (ก.บ.ร.) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศต่อไป ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง และในขณะนี้ผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าทางกรมที่ดินจะสั่งเพิกถอนโฉนดและศาลตัดสินในที่สุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงกรณีที่ชาวบ้านกะตะน้อย ร้องเรียนเรื่องโรงแรมเดียวกันปิดกั้นถนนสาธารณะไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ โดยที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่รังวัดและเทศบาลตำบลกะรนได้ลงพื้นที่ไปทำการรังวัดแล้ว โดยสภาพปัจจุบันทางโรงแรมไม่ได้บุกรุกยึดครอง และไม่มีสิ่งปลูกสร้างถาวรแต่อย่างใด แต่สภาพถนนเป็นทรายล้างและมีสนามหญ้า และมีป้อมยามของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูอยู่ตลอดเวลา ที่ประชุมได้มอบหมายให้ทางอำเภอเมืองภูเก็ตแจ้งให้ผู้ประกอบการเปิดทางให้ชาวบ้านสามารถใช้ถนนเส้นดังกล่าวลงไปยังชายหาดได้ และหากยังฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าที่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของคลองบางรัก โดยในส่วนของทางเทศบาลตำบลกะรนนั้นได้ขอภาพถ่ายทางอากาศจากกรมแผนที่ทหารมาเรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีการสอบปากคำผู้ที่อยู่ในพื้นที่หาดกะตะน้อยเพื่อเป็นการยืนยันว่า มีคลองบางรักอยู่จริงหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องนำเข้าสู่คณะกรรมการ ก.บ.ร.จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ทางผู้เชี่ยวชาญอ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศในการระบุว่ามีคลองบางรักอยู่จริงหรือไม่

นอกจากนี้ ในส่วนของที่ดินจังหวัดภูเก็ตได้มีการเสนอเพิกถอนโฉนดที่ดินของโรงแรมที่มีการร้องเรียนว่า ออกเอกสารสิทธิทับที่รกร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมที่ดิน

นายสุพจน์ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ทั้งที่เป็นพยานหลักฐานและพยานบุคคล นำเข้าสู่คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (ก.บ.ร.) เนื่องจากเป็นข้อโต้แย้งระหว่างที่ดินสาธารณะที่อยู่ในการดูแลของรัฐกับเอกชน และหากพิสูจน์ได้ว่าที่ดินรกร้างที่มีการออกเอกสารสิทธิทับนั้นเป็นคลองบางรัก หรือเป็นที่สาธารณะมาก่อน จะต้องมีการเพิกถอนต่อไป แต่ขณะนี้ถือว่าผู้ประกอบการยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ากรมที่ดิน และศาลจะตัดสินในที่สุด


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...