xs
xsm
sm
md
lg

รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในพื้นที่ โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าในพื้นที่ 13 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส จำนวน 100 ราย ที่ปอเนาะปูลากาปัส สถาบันปอเนาะ ดารุสซอลีฮีน บ้านปูลากาปัส ต.กะละวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้มีสุขภาพกายและมีจิตใจที่ดี มีสติปัญญาที่เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมมอบความสุขให้เด็กกำพร้าในครั้งนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายธรรมในเวลา 20.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตนเอง สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาอิสลาม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง และร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อไป
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...