xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส ตัวอย่างการรวมกลุ่มสหกรณ์ชาวประมงนราฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นราธิวาส - กลุ่มประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส ตัวอย่างการจัดตั้งสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวประมงพื้นบ้านใน จ.นราธิวาส เพื่อร่วมมือกับภาครัฐในการอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่ง และขจัดปัญหา IUU Fishing

นายมุสตอปา เซ็ง ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส จำกัด กล่าวว่า ชาวประมงพื้นบ้านใน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านเขาตันหยงกับบ้านตือลาฆอปาลัส ได้รวมกลุ่มกันเองเมื่อปี 2553 ภายใต้แนวคิดว่า ทำอย่างไรให้มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ คือต้องไม่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย และไม่ให้คนอื่นเข้ามาทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ ประกอบกับเมื่อปี 2558 รัฐบาลได้ออกมาตรการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย หรือ IUU Fishing ส่งผลดีต่อทรัพยากรสัตว์น้ำได้ฟื้นตัวกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสหกรณ์ประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส จำกัด อยู่ที่เลขที่ 33/2 หมู่ 11 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 58 ราย

“ที่ผ่านมามีการทำประมงอวนลาก เมื่อรัฐบาลมีการปราบปรามโดยเฉพาะเครื่องมืออวนลาก และอวนรุน ทำให้จนถึงวันนี้สัตว์น้ำมีอุดมสมบูรณ์ มีการตั้งกฎของหมู่บ้านหยุดทำประมงเป็นบางวัน ยกเว้นเรือพาย เรือเล็กๆ ออกได้ ส่วนที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยพี่น้องชาวประมง และตั้งเป็นสหกรณ์ให้มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพประมง”
 

 
ขณะที่ นายประพัฒน์พงศ์ ทักษิณสัมพันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการช่วยขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องการระเบิดจากข้างในมาปรับใช้ มีการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวประมงในพื้นที่แล้ว ทำอย่างไรให้เกิดการเชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ด้านอื่นๆ จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ประมงพื้นบ้านขึ้น

ด้าน นายอับดุลรอยะ อาแว รองประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส จำกัด กล่าวเสริมว่า การที่ชาวประมงพื้นบ้านได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ส่วนการจัดตั้งสหกรณ์ประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส จำกัด มองว่าจะช่วยทำให้กลุ่มชาวประมงมีความเข้มแข็ง และอยู่รอดได้
 

 
ส่วน นายชนะ อมรวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สหกรณ์ประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส จำกัด ในขณะนี้เป็นสหกรณ์ประเภทประมงแห่งเดียวของ จ.นราธิวาส จัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อช่วยเหลือกันในการประกอบอาชีพทำการประมง ทั้งการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ รวบรวมผลิตภัณฑ์กุ้ง ปู ปลา ปลาหมึกไปจำหน่าย

“ไม่เฉพาะชาวประมง เกษตรกรไม่ว่าจะทำสวน ทำไร่ ทำนา ต้องรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกัน ทำให้มีอำนาจในการต่อรอง ทั้งการซื้อและขาย ซึ่งการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ดีกว่ากลุ่มรูปแบบอื่น เพราะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย สามารถดำเนินกิจกรรมได้หลากหลาย มีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยดูแล สนับสนุน และส่งเสริม”

สหกรณ์ประมงพื้นบ้านตือลาฆอปาลัส จำกัด แห่งนี้ มีจุดเด่นหลายอย่าง แต่ทำอย่างไรให้เกิดการพัฒนาต่อยอด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงต้องส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ที่สำคัญต้องสนับสนุนให้กลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่อีก 12 แห่ง ได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์เช่นเดียวกับที่นี่ เพราะสหกรณ์ส่งเสริมให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกัน ให้สมาชิกรู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...