xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.รุกด้านเศรษฐกิจเรียกประชุมเตรียมจัดซื้อที่ดินตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่นราธิวาส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.รุกด้านเศรษฐกิจอีกก้าว เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดซื้อที่ดินตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ จ.นราธิวาส

จากการเปิดเผยของ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส ว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการหารือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับตั้งนิคมอุสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส ซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง
 

 
โดยที่ดินที่จะใช้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อยู่ใน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พื้นที่ดังกล่าวครอบคลุมระหว่าง ต.โคกเคียน อ.เมือง และ ต.ละหาร อ.ยี่งอ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจาก นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ยังมีหัวหน้าหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสภาพพื้นที่ ความเหมาะสมที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินงาน การศึกษาความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ของที่ดินดังกล่าว โดยเน้นการกระจายรายได้จากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนอกพื้นที่ได้เข้ามาลงทุนเพื่อสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ
 

 
พล.ร.ต.สมเกียรติ สรุปว่า ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวาง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารการจัดการที่ดินดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะรวบรวมประเด็นต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้

สำหรับเรื่องการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีต ศอ.บต. เคยผลักดันให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาแล้ว โดยซื้อที่ดินที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยการดำเนินการของการนิคมอุตสาหกรรมฯ หรือ กนอ. มีการพัฒนาที่ดิน และสาธารณูปโภคไปแล้วบางส่วน แต่สุดท้ายต้องยุติโครงการไปด้วยสารพัดปัญหาที่เกิดขึ้น
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...