xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดพังงาพร้อมรับสนามบินโคกกลอย รับผู้โดยสารปีละ 22 ล้านคน ทอท.เตรียมเสนอ ครม.เห็นชอบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พังงา - จังหวัดพังงาพร้อมรับสนามบินแห่งที่ 2 ที่โคกกลอย รับผู้โดยสารได้ปีละ 22 ล้านคน งบลงทุน 8 หมื่นล้าน ทอท.เตรียมเสนอ ครม.ขอความเห็นชอบ

วันนี้ (22 ต.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพังงา โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนายอำเภอตะกั่วทุ่ง ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ขนส่ง ทางหลวงชนบท แขวงทางหลวง ในการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติพังงา เบื้องต้น ในส่วนของจังหวัดพังงามีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ โครงการก่อสร้างสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติพังงา โดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ทอท. เข้าร่วม

ในที่ประชุมเริ่มจากความจำเป็นในการก่อสร้างสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติพังงา พบว่าขีดความสามารถของท่าอากาศยานภูเก็ตในปี 2561 มีจำนวนผู้โดยสาร 18,221,525 คน มีเที่ยวบิน 118,280 เที่ยวบิน มีการคาดการณ์ขีดความสามารถของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตสูงขึ้นตามลำดับ ทำให้มีการศึกษาขอให้มีการขยายท่าอากาศภูเก็ต ซึ่งสนามบินภูเก็ตไม่สามารถขยายได้อีกทั้งในเรื่องรันเวย์ และส่วนประกอบของท่าอากาศยานฯ จึงได้เลือกพื้นที่โคกกลอย ซึ่งเหมาะสมต่อการดำเนินการของท่าอากาศยานฯ นอกจากนี้ ยังต้องมีการศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องอีกหลายด้านเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาด้านต่างๆ

โดยมีการวางไว้ 2 รันเวย์ ยาว 4,000 เมตร รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารในเฟสแรก 22.5 ล้านคนต่อปี งบประมาณก่อสร้าง 79,518.12 ล้านบาท ส่วนเฟส 2 ขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร 25 ล้านคนต่อปี ใช้งบประมาณ 1,071.07 ล้านบาท บนพื้นที่ 4,000 ไร่ จนถึง 7,000 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง 8,455 ไร่ ขณะนี้พบมีการสำรวจพื้นที่ในปัจจุบันมีจำนวน 5,500 ไร่ ใน 4 หมู่บ้าน ของ ต.โคกกลอย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทาง ทอท.เตรียมเสนอ ครม.เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความเห็นเรื่องการก่อสร้างให้เชื่อมโยงรถไฟรางเบาเชื่อมสนามบินภูเก็ต และสนามบินจังหวัดพังงา ให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างสะดวกต่อไป

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาหากมีสนามบินก็จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาในด้านคมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ซึ่งการพิจารณาอยู่ในดุลพินิจของคณะทำงาน สำหรับจังหวัดพังงาในด้านคมนาคมนั้น มีโครงข่ายการพัฒนาแนวเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล ดังนั้น ในเรื่องสนามบินที่ทาง ทอท.จะก่อสร้างที่จังหวัดพังงานั้นเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของพังงาต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...