xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดโครงการ “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดโครงการ “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” และโครงการ “วันละเหรียญ เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” ร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย

วันนี้ (21 ต.ค.) ที่บริเวณลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดโครงการ “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” และโครงการ “วันละเหรียญ เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” โครงการ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกองทุนฯ ให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการได้รับกระปุกเงินออมไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นมา และมีการนำส่งคืนกระปุกเงินออมบางส่วนกลับไปยังกองทุนฯ โดยมี พล.ต.ท.พิงพันธุ์ เนตรรังษี ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า เป็นประธานในพิธี และมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
 

 
รศ.ทพ.ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมงานวันรณรงค์ทันตสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า ของปวงชนชาวไทย ที่ทรงห่วงใยในปัญหาทางทันตสุขภาพของพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนพระชนม์ชีพ โดยรัฐบาลได้กำหนดวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการทางทันตสุขภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า การจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการดูแลทันตสุขภาพ กิจกรรมเปิดกระปุกออมสิน โครงการ “วันละเหรียญ เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” ของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธา บริษัท ห้างร้าน องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในการนำเงินไปใช้รักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ของกองทุนฯ ซึ่งมีผู้ป่วยมากกว่า 800 คน และในแต่ละปีต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นการรักษาต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...