xs
xsm
sm
md
lg

วิทยุการบินจัดโครงการ “วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน” มอบเครื่องกระตุกหัวใจ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว-ม่าหนิก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน” มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ และถังดับเพลิงให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก จ.ภูเก็ต

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนเรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน และป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และถังดับเพลิงให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยมี พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ ประธานกรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร พนักงานวิทยุการบินฯ แพทย์ พยาบาล ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนโดยรอบชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พล.อ.อ.ศิวเกียรติ์ ชเยมะ เปิดเผยว่า จากสถิติขององค์การอนามัยโลก พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประมาณ 17.7 ล้านคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 31 ของอัตราการเสียชีวิตทั่วโลก ซึ่งถือเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันการช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเบื้องต้นโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากมีการใช้เครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นกลับมามีชีวิตได้ถึงร้อยละ 70

วิทยุการบินฯ เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วิทยุการบินห่วงใยความปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ทั้งในส่วนเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และถังดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (First Aid and CPR) การป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและให้เกิดความปลอดภัยแก่คนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องต่อภารกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในการให้บริการ

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว วิทยุการบินฯ มีแผนที่จะจัดกิจกรรมให้ความรู้และส่งมอบอุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) และถังดับเพลิงให้แก่ชุมชนโดยรอบที่ทำการทั้ง 10 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ (ทุ่งมหาเมฆ) และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 9 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2562


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...