xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ สงขลานำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ จ.สงขลา นำส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (18 ต.ค.) ที่วัดในวัง (พระอารามหลวง) หมู่ 1 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เช่น นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จำนวนหลายร้อยคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัด ศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความสมัครสมานสามัคคี และความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวสงขลาทุกภาคส่วน ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างพร้อมเพรียงกัน
 

 
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้ (18 ต.ค.) ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ พระองค์ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความสนพระทัย ทรงยกเลิกกฎหมายที่ให้สิทธิบิดา มารดา และสามี ในการขายบุตร และภรรยา ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ทรงศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง และศาสนา พระองค์เป็นนักดาราศาสตร์ไทยที่ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 พระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระองค์ทรงเปิดความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง โดยมีการทำสัญญากับต่างประเทศถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้
 

 
ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย พสกนิกรชาวสงขลา จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดวัด ศาสนสถาน ณ วัดในวัง (พระอารามหลวง) ในครั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพของพระองค์ โดยประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ทุกคนมุ่งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย พร้อมขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระกรุณาธิคุณตลอดไป
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...