xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ สงขลา กำชับส่วนราชการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ สงขลา กำชับส่วนราชการในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และตรงจุด สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้ (16 ต.ค.) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ เช่น นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายผดุงเดช ลือปิยะพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา น.ส.พะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
 

 
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการพบปะ และพูดคุยกับส่วนราชการต่างๆ ในการประสานความร่วมมือร่วมกันของส่วนราชการในพื้นที่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก จำนวนกว่า 200 หน่วย โดยขอให้ทุกหน่วยดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และแผนการพัฒนาจังหวัด โดยเฉพาะข้าราชการจะต้องให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น การเข้าร่วมงานพิธี การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่มีการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา หากเกินกำลังในพื้นที่ให้เร่งประสานหน่วยเหนือเพื่อให้การช่วยเหลือโดยเร็วต่อไป โดยให้ยึดหลักหัวใจสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และตรงจุด

นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยร่วมกันจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยให้เชื่อมโยงการกีฬา การท่องเที่ยว สินค้าโอทอป กระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน สามารถดึงประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญในการยกระดับเมือง สู่ Smart City, Green City, Mice City ซึ่งขณะนี้จังหวัดสงขลา ได้รับการประกาศเป็น “Sport City” แล้ว เนื่องจากมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และสนามกีฬา จึงต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ผู้ว่าฯ สงขลา กำชับส่วนราชการในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และตรงจุด สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...