xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคใต้ร้องรัฐบาลยกเลิกสารเคมีพิษทั้ง 3 ชนิดอย่างไร้เงื่อนไข

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคใต้ร้องขอให้รัฐบาลยกเลิกการใช้สารเคมีพิษในการเกษตรทั้ง 3 ชนิด คือ “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” อย่างไม่มีเงื่อนไขอื่นใด

วันนี้ (10 ต.ค.) นายสมบูรณ์ คำแหง ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า “Somboon Khamhang” ในนามของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคใต้ในเรื่อง การขอให้รัฐบาลแสดงความกล้าหาญตัดสินใจยกเลิกการใช้สารเคมีพิษในการเกษตรทั้ง 3 ชนิด โดยมีใจความว่า

เสียงเรียกร้องจากสังคมทีต้องการให้รัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีพิษทางการเกษตร 3 ชนิด คือ “พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส” เป็นเสียงที่ดังมากขึ้นอย่างประจักษ์ชัด หากแต่รัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเองกลับไม่ได้แสดงความกล้าหาญที่จะตัดสินใจดำเนินการในเรื่องนี้อย่างที่ควรจะเป็น ทั้งที่มีอำนาจโดยชอบที่จะกระทำได้

เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปแล้วว่ากว่า 50 ประเทศทั่วโลกยกเลิกการใช้สารเคมีพิษเหล่านี้ไปแล้ว โดยเฉพาะพาราควอต เพราะมีรายงานผลการวิจัยที่บ่งชัดว่าผลข้างเคียงจากสารพิษนี้จะทำให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการสมอง ไอคิวเด็กลดลง สมาธิสั้น กระทบต่อต่อมไร้ท่อและการเจริญเติบโต

ส่วนไกลโฟเสต ยาฆ่าหญ้าซึ่งองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นสารที่อาจก่อมะเร็ง มีความสัมพันธ์กับการเกิด 22 โรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ เป็นต้น จึงน่าจะมีเหตุผลเพียงพอที่จะรัฐบาลจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนไทยโดยรวมเป็นที่ตั้ง หาใช่เพียงผลประโยชน์ของกลุ่มทนเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

แม้ล่าสุดที่ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของ ส่วนรัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภคต่อการยกเลิกสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 สาร คลอร์ไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต ว่าที่ประชุมมีมติ 9 ต่อ 0 ให้แบน 3 สารชนิด โดยจะเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย พิจารณาให้สารทั้ง 3 ชนิด ซึ่งอยู่ในบัญชีประเภทที่ 3 ไปเป็นบัญชีประเภทที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2562 จะเป็นผลให้ห้ามครอบครอง ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า ห้ามผลิต โดยหลังจากนี้จะมีการนำมติให้กรรมการทุกคนลงนามรับผลประชุม เพื่อนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบต่อไป และหลังจากนั้นต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายดำเนินการพิจารณาต่อไป

ในนามของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคใต้ จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาล คณะกรรมการวัตถุอันตราย และทุกฝ่ายที่มีอำนาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องนี้ โปรดแสดงความกล้าหาญด้วยการสั่งให้ยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิด อย่างไม่มีเงื่อนไขอื่นใดอีกต่อไป

จึงแถลงมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ
เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคใต้
แถลงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562

องค์การเครือข่ายที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์
1.สภาประชาชนภาคใต้
2. เครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสตูล
3. เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีฯ-พัทลุง
4. เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคใต้ตอนบน
5. เครือข่ายสภาพันธุกรรมพื้นบ้านภาคใต้
6. สภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดสตูล
7. บริษัทหุ่นไล่กากรุ๊ฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
8. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้)
9. มูลนิธิอันดามัน
10. เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูลิ
11. สถาบันสันติศึกษา มอ.สงขลาฯ
12. ศูนย์สร้างจิตสํานึกนิเวศวิทยา
13. สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้
14.เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้
15. สมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา
16. เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำคลองภูมี รัตภูมิ สงขลา
17. สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข
18. เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง
19. มูลนิธิภาคใต้สีเขียว
20.สมาคมผู้บริโภคสงขลา
21.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสตูล
22. สตูลกรีนเอ้าท์เล็ต
23. เครือข่ายเพื่อนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้
24. ชมรมชาวประมงพื้นบ้าน สตูล
25. เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต
26. สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี
27. เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่
28. สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี
29. สมาคมประชาสังคมชุมพร
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...