xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ต้องรอคิว! 3 รพ.ใหญ่ภาคใต้นําร่องลดความแออัดให้ผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - 3 โรงพยาบาลใหญ่ภาคใต้ตอนล่าง (หาดใหญ่ ตรัง ม.อ.) นําร่องโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวรับยาที่โรงพยาบาล

วันนี้ (1 ต.ค.) ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รอง นพ.สสจ.สงขลา พร้อมด้วย นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อํานวยการ รพ.หาดใหญ่ ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา และผู้ประกอบการร้านยาชุมชนอบอุ่น ร่วมเปิดโครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สภาเภสัชกรรม และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยให้มารับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่อยู่ใกล้บ้าน
 

 
นพ.ปพน ดีไชยเศรษฐ รอง นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า โครงการลดความแออัดของโรงพยาบาล โดยร้านขายยาแผนปัจจุบันประเภท 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน โดยผู้ป่วยจะมีความปลอดภัยในการใช้ยา เนื่องจากจะมีเวลาในการพูดคุยและได้รับคําแนะนําการใช้ยาจากเภสัชกรมากขึ้น และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จะเริ่มดําเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ พร้อมกันทั่วประเทศ สําหรับจังหวัดสงขลามีด้วยกัน 2 โรงพยาบาล คือ รพ.หาดใหญ่กับเครือข่ายร้านยา จํานวน 13 ร้าน และ รพ.สงขลานครินทร์ กับร้านยา เภสัชฯ มอ.
 

 
นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อํานวยการ รพ.หาดใหญ่ กล่าวว่า ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยา คือ ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ที่สมัครใจและมีความสะดวกในการมารับบริการที่ร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทํางาน โดยระยะแรกนําร่องใน 3 กลุ่มโรค คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง ก่อนที่จะขยายไปในกลุ่มโรคอื่นๆ ต่อไป โดยดําเนินการในรูปแบบเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาลและร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยโรงพยาบาลจัดยารายบุคคลส่งให้แก่ร้านยาชุมชนอบอุ่น สําหรับจุดเริ่มต้นขั้นตอนการรับบริการ ผู้ป่วยจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการว่าคงที่ คือไม่มีภาวะแทรกซ้อน หรืออาการโรคอื่นร่วมที่เป็นปัญหา จากนั้นผู้ป่วยแจ้งความประสงค์พร้อมเซ็นใบยินยอมไปรับยาต่อเนื่องที่ร้านยา โดยผู้ป่วยสามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทํางาน ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยร่วมกับ รพ.หาดใหญ่ ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจจะออกใบสั่งยาให้ในการรับยาที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นในนัดถัดไป
 

 
ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 12 สงขลา กล่าวว่า สปสช.ทําหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนร้านยาชุมชนอบอุ่น โดยรับสมัครร้านยาคุณภาพที่สนใจเป็นเครือข่ายของหน่วยบริการด้านเภสัชกรรม และมีเกณฑ์มาตรฐานตรวจประเมินเครือข่าย หน่วยบริการด้านเภสัชกรรม เฟสแรกในเขตพื้นที่ 12 สงขลา นําร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา และตรัง รวม 3 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลานครินทร์ และ รพ.ตรัง โดยมีร้านยาชุมชนอบอุ่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 25 ร้านยา

ในส่วนของงบประมาณ สปสช.มีการสนับสนุนค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ของหน่วยบริการร่วมกับร้านยาโดยเหมาจ่ายอัตรา 33,000 บาทต่อร้านยา 1 แห่ง และสนับสนุนค่าจัดบริการด้านยาและเวชภัณฑ์สําหรับร้านยา 70 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ สนับสนุนเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อการทํางานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้หน่วยบริการและหน่วยร่วมให้บริการด้านเภสัชกรรม (ร้านยา) รายงานการจ่ายยาที่จ่ายให้แก่ผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์ หลังจากดําเนินการไปสักระยะหนึ่งจะมีการติดตามประเมินผลโครงการ โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประเมินผลในประเด็นคุณภาพบริการด้านยา และผลประโยชน์ต่อประชาชน หน่วยบริการ และสังคม เพื่อพัฒนาสู่การขยายผลในเฟสต่อไป
 

 
สำหรับร้านยาชุมชนอบอุ่นทั้ง 13 ร้านค้าในเครือข่ายของโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีดังนี้ เขตเกาะเสือ 2 ร้านค้า ได้แก่ บริษัทฟาร์มาเพล็กซ์ ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 4 และร้านแฮปปี้ฟาร์มา ถ.รัถการ
เขตถนนกาญจนวนิช 2 ร้านค้า ได้แก่ ร้านยาหน้าสวน และร้านอาร์มเภสัช
เขตตัวเมืองหาดใหญ่ 4 ร้านค้า ได้แก่ ร้านหมอยา ถ.ศุภสารรังสรรค์ ร้านซิตี้ฟาร์มาซี 2 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ร้านวรวรรณเภสัช ถ.ฉัยยากุลอุทิศ และ ร้านพงศ์ฟาร์มาแคร์ ถ.คลองเรียน 1
เขตหาดใหญ่ใน 2 ร้านค้า ได้แก่ ร้านเอ็กซ์ต้าพลัส สาขาตลาดยรรยง ถ.กาญจนวนิช และร้านธนพัฒน์เภสัช ถ.เพชรเกษม
เขตอื่นๆ 3 ร้านค้า ได้แก่ ร้านศูนย์ยาทุ่งเสา ถ.ทุ่งเสา 2 ร้านบู๊ทส์ เซนทรัลเฟสติวัล ถ.กาญจนวนิช และร้านทรงพรเภสัช ถ.กาญจนวนิช (บ้านพรุ)
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...