xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิโคคา-โคลา นำทัพจัดกิจกรรมอาสาสมัครแก้ปัญหาน้ำแล้ง-น้ำหลาก ที่พัทลุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย นำทัพอาสาสมัคร จัดกิจกรรมอาสาสมัครแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำหลาก น้ำเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร ต.ทะเลน้อย จ.พัทลุง

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิด “กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันแนวตลิ่ง เปิดทางน้ำ บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ภายใต้โครงการ “รักน้ำ” โดยมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย อันประกอบด้วย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชุมชน เครือข่ายพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลน้อย

พร้อมด้วย นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายพิชิต ขันติพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำ เครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้แทนมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) อาสาสมัคร ชาวบ้านลุ่มน้ำทะเลน้อย พนักงาน บมจ.หาดทิพย์ ภาครัฐ และสื่อมวลชน จำนวน 300 คน ร่วมทำกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่บริเวณสนามหน้าอาคารศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดังนี้

1.“ปลูกหญ้าแฝก” ระยะทาง 6,000 เมตร ตลอดคันคลองไส้ไก่ เพื่อช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมคลอง จำนวน 120,000 ต้น โดยต้นกล้าหญ้าแฝกส่วนหนึ่งมาจาก บมจ.หาดทิพย์ โรงงานพุนพิน จำนวน 13,000 ต้น 2.“เปิดทางน้ำ” ด้วยการกำจัดวัชพืชในคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และ 3.“บำบัดน้ำเสียครัวเรือน” ด้วยการประกอบถังดักไขมัน จำนวน 34 ถัง ให้แก่ 34 ครัวเรือน เพื่อลดปัญหาน้ำเสียในครัวเรือน
 

 
ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ควบคู่กับการอนุรักษ์ไม้ท้องถิ่น และบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ของ ต.ทะเลน้อย และมีผู้ได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน จำนวน 500 คน พื้นที่การเกษตร 1,463 ไร่

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2561 ที่มูลนิธิโคคา-โคลาได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายลุ่มน้ำทะเลน้อย ภายใต้โครงการ “รักน้ำ” ด้วยการก่อสร้างอาคารยกระดับหน้าท่อ และขุดลอกคลองไส้ไก่ ทำให้โครงสร้างน้ำมีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากลุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นลุ่มน้ำย่อย และเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา หากสามารถบริหารจัดการน้ำให้ลุ่มน้ำทะเลน้อยบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ ทั้งระบายน้ำ และกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่ จะช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไปเอ่อล้นท่วมลงทะเลสาบสงขลาได้

สำหรับโครงการ “รักน้ำ” ของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย มีเป้าหมาย คือการคืนน้ำในปริมาณเทียบเท่ากับที่นำมาผลิตเครื่องดื่มกลับสู่ชุมชน และธรรมชาติอย่างปลอดภัย และยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนต่างๆ ได้ร่วมวางแผน และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การหาทางแก้ไข และการวัดผลร่วมกัน ปัจจุบันโครงการ “รักน้ำ” ได้สร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยในชุมชนต่างๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อมกว่า 1 ล้านคน จากพื้นที่ดำเนินงานทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ลำปาง ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี และ จ.พัทลุง
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...