xs
xsm
sm
md
lg

โครงการฝึกอาชีพ จชต.ตามแนวทาง ‘โรงเรียนพระดาบส’ รุ่น 10 ปีการศึกษา 62 บรรลุเป้าทั้งอบรม-บริการประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดยะลา และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สังกัดมูลนิธิพระดาบส) ร่วมกันจัดทำ “โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส” เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562
 

 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจัดอบรมในหัวข้อ “สำรวจความถนัดของตนเองกับอาชีพในอนาคต” และ“การเตรียมความพร้อมในการเป็นช่างที่ดีในอนาคต” เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและระดมความคิดจากศิษย์พระดาบสในเรื่องการเป็นช่างที่ดี จำนวน 90 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.2562 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 
โดยมี นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายสุรินทร์ พงศ์พฤทธิวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน นายทินกร คงศักดิ์ศรี หัวหน้าฝ่ายงานสำนักงานโรงเรียน น.ส.อารีนา เจ๊ะแต ครู กศน.อำเภอเมืองยะลา นางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะ และนายเจริญ สุวรรณวงศ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้
 

 
การจัด กิจกรรมพระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.บริการประชาชน” จำนวน 4 ครั้ง เพื่อให้ศิษย์พระดาบสได้ฝึกทักษะอาชีพและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง ประกอบด้วย บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ เช่น ถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็กสภาพทั่วไป ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อนและเตารีด ตัดผมชาย และซ่อมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะครั้งที่ 2 เพิ่มเติมบริการซ่อมแซมและพัฒนามัสยิด เช่น ซ่อมประตูห้องน้ำ ทาสีห้องน้ำ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา เปลี่ยนก๊อกน้ำ และจัดทำราวแขวนผ้าละหมาด เป็นต้น)
 
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ส.ค.2562 ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ส.ค.2562 ณ มัสยิดยาแมะบาตูปูเต๊ะ ต.ลิดล อ.เมือง จ.ยะลา ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2562 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา และครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ย.2562 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
 

 
“หากจะกล่าวว่าทั้ง 2 กิจกรรมประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้ ถือว่าไม่เกินจริง เพราะกิจกรรมอบรมสำรวจความถนัดและเตรียมความพร้อมเป็นช่างที่ดีในอนาคต ผู้เข้าร่วมทุกคนล้วนมากมายไปด้วยความตั้งใจเก็บความรู้และประสบการณ์ ส่วนกิจกรรมพระดาบสเคลื่อนที่ร่วมกับ กศน.บริการประชาชนนี่วัดผลได้ชัดเจนมาก ดูได้จากรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และจำนวนคนที่เข้าคิวตัดผมมีเกินกว่าปริมาณที่รับได้ทุกครั้ง” ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าว 
 
สำหรับ “โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้” เกิดขึ้นจากพระราชหฤทัยห่วงใยของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาตามรูปแบบโรงเรียนพระดาบส ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อสถาบันการศึกษาขั้นสูง หากแต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจัง ให้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง สร้างครอบครัว สังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้ร่มพระบารมี 
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...