xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.เดินหน้านำผู้แทนภาคประชาสังคมรุ่น 2 เยือนนิคมอุตสาหกรรมเมืองมะละกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.เดินหน้านำผู้แทนภาคประชาสังคมรุ่นที่ 2 จ.สงขลา และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย สอดรับนโยบายสร้างความเข้าใจ หลังมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ

จากการเปิดเผยของ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า ศอ.บต.ได้นำคณะผู้แทนภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนรุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 “เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” อ.จะนะ จ.สงขลา เดินทางไปศึกษาดูงานนิคมอุตสาหกรรมเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย เพื่อเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการโดยรอบโรงไฟฟ้าถ่านหิน และเข้าพูดคุยกับผู้แทนชาวบ้านที่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานโรงไฟฟ้า และชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบของนิคมอุตสาหกรรมเมืองมะละกา

จากการพูดคุยคณะที่เดินทางไปครั้งนี้ ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถึงการดำเนินโครงการของโรงไฟฟ้าที่อยู่ท่ามกลางชุมชน รวมถึงปัญหาการบริหารจัดการจากรัฐบาลสู่เอกชน ซึ่งชาวมาเลเซีย เผยว่า การเปลี่ยนมือการบริหารงานจากภาครัฐสู่เอกชน ทำให้เกิดปัญหาในการสานต่อข้อตกลง นำมาสู่การเรียกร้องสิทธิแต่ก็ทำได้อย่างจำกัด เพราะภาคเอกชนให้ความร่วมมือกับคนในพื้นที่น้อย โดยที่ผ่านมา ชาวบ้านเห็นว่า การสร้างโรงไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ดีทำให้ชาติมีพลังงานที่เข้มแข็ง และมั่นคง และการเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยของโรงไฟฟ้า ก็สามารถสร้างความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อมได้ดี
 

 
ชาวมาเลเซียที่ร่วมพูดคุยได้แนะนำเพิ่มเติมอีกว่า หากมีการผลักดันตามโครงการในพื้นที่ของไทย ให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่ประชาชนไว้วางใจ เข้าร่วมเป็นบอร์ดผู้บริหารด้วย เพื่อให้สามารถนำข้อเดือดร้อนของชาวบ้านไปแก้ได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที โดยได้ชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญต่อการฟังเสียงของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก การนำคณะฯ เดินทางดูงานครั้งนี้ก็เป็นการย้ำว่า ประชาชนคนไทยได้รับสิทธิในการออกความเห็น และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าโชคดีของคนไทยเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดสงขลา เผยว่า การได้มาศึกษาดูงานกับ ศอ.บต.ในครั้งนี้ เป็นการเก็บข้อมูลที่มีความชัดเจนมาก โดยมองว่าการสร้างท่าเทียบเรือ หรือการสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมน่าจะเป็นไปในทิศทางบวกมากกว่า และจากการได้รับฟัง และศึกษาดูงานทำให้เกิดความมั่นใจในข้อมูลมากขึ้น พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในกระบวนการเวทีชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่คนในพื้นที่ต่อไป

พล.ร.ต.สมเกียรติ ยังกล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ ศอ.บต. ได้นำคณะตัวแทนภาคประชาชนอีกคณะไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าถ่านหินสะอาดจานามันจุง เมืองศรีมันจุง รัฐเปรัก ซึ่งใช้พลังงานเชื้อเพลิงถ่านหินซับบีทูมินัส และบีทูมินัส ที่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย และรัสเซีย มีระบบการทำงานที่ทันสมัย ปฏิบัติตามกฎธนาคารโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีการถมทะเลทั้งหมดอีกด้วย
 

 
ซึ่งตัวแทนภาคประชาชนได้มีการพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆ พื้นที่ของโรงไฟฟ้า ได้ให้ข้อมูลว่า ผลกระทบที่ได้รับน้อยมาก ซึ่งก่อนที่จะมีการก่อสร้าง รัฐบาลได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรในการกำหนดข้อตกลง และผลประโยชน์ร่วมกัน เมื่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ ก็ปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่าง ดังนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงได้รับประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ทำงานในโรงงานเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ และคนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนให้เล่าเรียนตรงกับความต้องการของแรงงาน

นอกจากการนำผู้แทนภาคประชาชนทั้งหมดไปศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมมะละกาแล้ว ยังได้นำผู้แทนภาคประชาสังคมทั้งหมด เดินทางไปยังสถานทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ของสถานทูต และรับฟังการบรรยายพิเศษถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ 2 ประเทศ จาก น.ส.พัดชา วุฒิพันธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ และยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่น่าสนใจระหว่างกัน เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และสอดรับต่อแนวนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...