xs
xsm
sm
md
lg

ลุ้นอีกรอบ! งบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ 82 ล้าน หลังผู้ว่าฯ ตีกลับร่างเทศบัญบัติรายจ่ายปี 63 เหตุขาดงบพัฒนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - นายกเล็กเมืองป่าตอง เผยความคืบหน้านำสายไฟฟ้าลงดินถนนทวีวงศ์ เป็นไปตามแผน ส่วนงบปรับปรุงภูมิทัศน์ 82.5 ล้านบาท รอลุ้นเข้าสภาฯ อีกรอบ หลังผู้ว่าฯ ตีกลับร่างเทศบัญญัติรายจ่ายปี 2563 ให้ทบทวนใหม่ เหตุไม่มีงบประมาณสำหรับพัฒนาเมืองป่าตอง
น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง
น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต เปิดเผยความคืบหน้าการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่า ภายหลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองป่าตอง ดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน บริเวณถนนทวีวงศ์ ซึ่งเป็นถนนหน้าหาดป่าตอง เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร เพิ่มความเป็นระเบียบและสวยงามให้แก่ถนนทวีวงศ์ โดยขณะนี้บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างได้เข้าพื้นก่อสร้างมาระยะหนึ่งแล้ว ด้วยการเปิดผิวจราจรเพื่อขุดวางท่อและระบบต่างๆ ที่จะนำสายไฟฟ้าลงดิน

โดยขณะนี้ดำเนินการเสร็จไปในส่วนของช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 จากบริเวณแหลมเพชร มาจนถึงซอยบางลา และกำลังจะเปิดผิวจราจรช่วงที่ 3 จากซอยบางลา ไปจนถึงสะพานคอรัล บีช ซึ่งในส่วนของการเปิดผิวจราจรวางท่อระบบสายไฟฟ้าลงดินและสายสื่อสารนั้น มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณร้อยละ 60 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน แต่ถ้าเป็นการดำเนินการในภาพรวมนั้นมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 20 เพราะหลังจากที่มีการเปิดผิวจราจร วางท่อระบบสายไฟฟ้าใต้ดินแล้ว จะมีการดำเนินการในส่วนของการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต่างๆ ลงใต้ดินอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งงานทั้งหมดตามแผนงานจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเปิดผิวจราจรบริเวณถนนบางลานั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ทางบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เทศบาล และผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พยายามช่วยกันลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยทางการไฟฟ้า รวมไปถึงทาง CAT ได้พยายามที่จะให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น โดยทางเทศบาลได้นำรถน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาฉีดเพื่อป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงในช่วงเย็นของทุกวัน ผู้ประกอบการก็จะฉีดน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองอีกด้วย จนถึงขณะนี้ทางเทศบาลยังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องฝุ่นละออง หรือผลกระทบด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

“ในส่วนของงานเปิดผิวจราจรและว่างท่อนั้น จะต้องดำเนินการขุดให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาป่าตองเป็นจำนวนมากในช่วงดังกล่าว ซึ่งจากการรับทราบข้อมูลจากผู้ที่รับผิดชอบคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยงอย่างแน่นอน”

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ยังกล่าวถึงงบประมาณในส่วนที่จะนำมาดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนทวีวงศ์ ภายหลังจากมีการนำสายไฟฟ้าลงดินแล้วเสร็จ ว่า งบประมาณดังกล่าวจะต้องใช้จำนวน 82.5 ล้านบาท แต่ไม่ผ่านการเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เมื่อการประชุมครั้งที่ผ่านมา ถูกตัดเหลือศูนย์บาทนั้น ซึ่งในทางปฏิบัติเทศบาลฯ จะต้องส่งร่างงบประมาณปี 2563 ซึ่งไม่มีงบประมาณสำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ จำนวน 82.5 ล้านบาท ไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามจึงจะประกาศใช้ได้ แต่ปรากฏว่า ผู้ว่าฯ ไม่ลงนามร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยให้เหตุผลว่า การที่สภาฯ ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณปี 2563 โดยไม่มีงบพัฒนานั้น เป็นการไม่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จึงสั่งให้เทศบาลเมืองป่าตองทบทวน
 
ทางเทศบาลจะต้องมีการประชุมเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และล่าสุด ยังไม่มีการกำหนดวาระการประชุมวิสามัญในเรื่องของงบประมาณแต่อย่างใด ซึ่งคงต้องมีการขยายระยะเวลาการประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2563 ออกไปอีก จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เรื่องนี้ทางสภาฯจะต้องพิจารณาว่าจะเปลี่ยนใจให้มีงบดังกล่าวอยู่หรือไม่ จะทั้งจำนวนหรือบางส่วน แต่ถ้าสภาฯ ยืนยันไม่เอางบดังกล่าวจะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือจำนวน 12 เสียงของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม แต่ถ้าเสียงไม่ถึง 2 ใน 3 เทศบาลจะต้องทำงบประมาณปี 2563 ใหม่ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเสียงในสภาฯ เพื่อเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอีกครั้ง

น.ส.เฉลิมลักษณ์ กล่าวต่อว่า เมื่อประธานสภานำเรื่องงบประมาณดังกล่าวบรรจุในวาระการประชุมสภาฯ เมื่อไร ตนในฐานะนายกเทศมนตรีจะหารือร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตองเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาท้องถิ่น เพราะอย่างไรก็ต้องพัฒนาและปรับปรุงถนนทวีวงศ์ในส่วนของผิวจราจรและทางเท้า จะปล่อยให้อยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้ ถ้าเมืองท่องเที่ยวอยู่ในสภาพแบบนี้ เราจะไม่สามารถเรียกนักท่องเที่ยวมาได้ ในขณะนี้บ้านใกล้เรือนเคียงมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างไม่หยุดยั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นจึงจะรักษาฐานนักท่องเที่ยวไว้ได้”

ส่วนกรณีที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ไม่ผ่านงบประมาณดังกล่าว เพราะมองว่ารายละเอียดโครงการไม่เพียงพอในการพิจารณานั้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ระบุว่า จริงๆ แล้ว ที่ฝ่ายบริหารเสนองบประมาณการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์เข้าสภาฯ นั้น เพราะเห็นว่าโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินจะแล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือนมีนาคม 2563 จะได้ดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อให้ถนนอยู่ในสภาพที่ดี รวมถึงก่อสร้างครั้งเดียวผู้ประกอบการจะได้เดือดร้อนแค่ครั้งเดียว ธุรกิจได้รับผลกระทบแค่ครั้งเดียว และหากไม่เสนอของบปี 2563 เกรงว่าจะไม่มีงบมาดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงรีบเสนอของบเข้าไป
 
"ยอมรับว่าแบบอาจจะไม่ละเอียด 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็สามารถทำควบคู่กันไปได้ และได้มีการประมาณการการก่อสร้างไว้แล้วว่าแต่ละงานนั้นจะต้องใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งสามารถดำเนินการไปได้หากคิดถึงผลประโยชน์โดยรวมของป่าตอง เพราะหากรอให้แบบเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์แล้วมาเสนอของบประมาณจากสภาฯ ก็จะเลยการประชุมสภาฯ ไปแล้ว ปี 2564 ไม่รู้จะทันไม่ จะปล่อยให้ถนนทวีวงศ์อยู่ในสภาพที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่พร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ได้ เมืองจะต้องพัฒนาต่อไป" นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวในที่สุด 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...