xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.ยะลา แจกหน้ากากอนามัยกว่า 1 หมื่นชิ้น หลังค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - สสจ.ยะลา แจกหน้ากากอนามัย 11,000 ชิ้น หลังสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

วันนี้ (19 ก.ย.) นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควัน จังหวัดยะลา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 ค่าคุณภาพอากาศ อ.เมืองยะลา พบ PM 2.5 มีค่า 59 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในระดับเกินมาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน อ.เบตง PM 2.5 มีค่า 49 ไมโครกรัม /ลบ.ม. อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลบ.ม. (ที่มา : Air 4 Thai)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวต่อไปว่า จากสถานการณ์หมอกควัน ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านหมอกควัน (EOC) เพื่อการประเมินความเสี่ยงและติดตามเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพจากหมอกควัน จึงขอให้ประชาชนทั่วไปหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง อยู่ในบ้านปิดประตูหน้าต่าง หากต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย ดื่มน้ำบ่อยๆ งดการสูบบุหรี่ งดการเผาขยะ

โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลตนเองเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดอาการกำเริบได้ง่ายจากการสูดดมฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐาน หรือเข้าไปทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายมากเป็นระยะเวลานาน
 

 
แต่หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในปริมาณที่สูง ควรป้องกันโดยการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (N 95) โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเวลานาน และตำรวจจราจรที่ทำงานกลางแจ้ง ควรสวมหน้ากากอนามัย สวมแว่นตา และหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว อีกทั้งการระมัดระวังการใช้ยานพาหนะในการเดินทางภายใต้ทัศนวิสัยดังกล่าว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ท้องถิ่นจังหวัดยะลา ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพในสถานการณ์หมอกควัน และแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 11,000 ชิ้น แก่ประชาชนตามสถานที่ชุมชนต่างๆ ได้แก่ สถานีรถไฟยะลา ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ธนาคาร และแหล่งชุมชนในเขตเทศบาลนครยะลา 

ทั้งยังขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง รวมถึงมีการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...