xs
xsm
sm
md
lg

นราธิวาสจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูกลางให้ จนท.ฝ่ายปกครอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
นางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.นราธิวาส เปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะภาษามลายูกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง สนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส เพื่อพัฒนาทักษะบุลคากรฝ่ายปกครองให้สื่อสารภาษามลายูกลางได้ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. และได้รับเกียรติจากนายฮูเซ็น ซาวัล ผู้ชำนาญการด้านใช้ภาษามลายูกลาง จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...