xs
xsm
sm
md
lg

จัดกีฬา “กศน.-อาชีวะชายแดนใต้” หนุนการศึกษาพื้นที่พหุวัฒนธรรม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ศปบ.จชต.” จัดใหญ่ ‘การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน. อาชีวะชายแดนใต้’ เพื่อสร้างความสามัคคีหมู่คณะในพื้นที่พหุวัฒนธรรม พัฒนาทักษะกีฬา ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ระหว่าง 26-29 ส.ค.2562 ที่ จ.ยะลา
  

 
จากการที่ศูนย์ประสานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบการบูรณาการทุกภาคส่วนเชิงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านความมั่นคงของชาติและด้านการส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัด “การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน. อาชีวะชายแดนใต้” ณ สนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 26-29 ส.ค.2562
 
ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน. อาชีวะชายแดนใต้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษาเชิงพื้นที่ ในรูปแบบการบูรณาการหน่วยงานทางการศึกษา รวมทั้งสร้างความสามัคคีหมู่คณะในพื้นที่พหุวัฒนธรรม พัฒนาทักษะกีฬา ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็นฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง เปตองชาย-หญิง ชักเย่อชาย-หญิง และวิ่งผลัดกระสอบ โดยใช้สนามสถาบันพลศึกษายะลา อาคารพระเศวตสุรคชาธาร สนามวิทยาลัยเทคนิคยะลา และสนามศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาในการแข่งขัน
 

 
โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายนิมะ มะกาเจ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน. อาชีวะชายแดนใต้ กล่าวระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่ ในรูปแบบการบูรณาการหน่วยงานทางการศึกษาสังกัด กศน.และอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และตรงตามความต้องการของท้องถิ่น โดยเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งผลให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติด รวมถึงการพัฒนาทักษะการกีฬาส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป 
 
ในพิธีเปิดมีการจัดขบวนพาเหรดจาก 10 หน่วยงานการศึกษา กศน.และ สอศ.ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลและสงขลา ผู้แทนเลขาธิการ สอศ. นายอิสมัน อิสสะมะแอ กล่าวรายงาน ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้ นายอรัญ คงนวลใย รองผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ แขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...