xs
xsm
sm
md
lg

ทิ้งเงินเดือนหลักแสนกลับบ้านเกิดผุดรีสอร์ตเชิงเกษตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พังงา - หนุ่มเกาะยาวทิ้งตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม 5 ดาวเงินเดือนหลักแสน หันหลังให้เมืองใหญ่ เดินหน้ากลับบ้านเกิด พัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผุด “ยาว ไอส์แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ ฟาร์ม”

จากชีวิตที่หรูหราในตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมระดับ 5 ดาวบนเกาะภูเก็ต รับเงินเดือนหลักแสน นายศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ อายุ 38 ปี กลับหันหลังให้เมืองใหญ่ เดินหน้ากลับบ้านเกิดที่เกาะยาว ตั้งหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้าง “ยาว ไอส์แลนด์ รีสอร์ต แอนด์ ฟาร์ม” เลขที่ 36/2 ม.3 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่บนเกาะยาว ที่กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยว

นายศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ อายุ 38 ปี เจ้าของรีสอร์ต จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เคยทำงานโรงแรมเริ่มตั้งแต่พนักงานยกกระเป๋า ด้วยความขยันและมีความพยายามจนได้เลื่อนเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมระดับ 5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต มีเงินเดือนหลักแสน

แต่ด้วยใจรักด้านการเกษตร ในขณะที่ยังทำงานโรงแรมก็แบ่งเวลาทำการเกษตรแบบอินทรีย์และได้สร้างรีสอร์ตเล็กๆ แบบเชิงเกษตร ที่บ้านเกิดบนเกาะยาวใหญ่ เป็นอาชีพเสริม โดยมีที่พัก 3 หลัง เต็นท์จำนวน 6 หลัง และร้านอาหาร ในพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ทำกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาพักจะได้ร่วมกิจกรรมทำนา การเก็บไข่ไก่อินทรีย์ การเก็บผัก ผลไม้ และยังได้รับประทานอาหารสด สะอาด อร่อย ราคาไม่แพง

ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพักได้บอกต่อกันไปจนมีรีวิวเป็นระดับต้นๆ ของที่พักบนเกาะยาว คนที่จะมาพักจะต้องมีการจองล่วงหน้าทางสื่อออนไลน์ เนื่องจากที่พักจะมีนักท่องเที่ยวพักเต็มตลอด และด้วยธุรกิจที่กำลังไปได้ด้วยดี จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการโรงแรม ทิ้งเงินเดือนหลักแสนเพื่อจะได้มีเวลาทำการเกษตรที่ตัวเองรักได้อย่างเต็มที่

นายศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ เปิดเผยว่า ตนเองมีความชอบในเรื่องการทำเกษตรมาตั้งแต่เรียนประถม เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ทำงานด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เมื่อถึงจุดหนึ่งเห็นว่าการเกษตรและการท่องเที่ยวสามารถไปด้วยกันได้ สามารถตอบสนองทั้งรายได้และความชอบไปพร้อมกันได้ จึงลาออกจากงานประจำ มาเริ่มทำอย่างจริงจัง และได้สมัครเป็น Young Smart Farmer ของอำเภอเกาะยาว เมื่อปี 2561 จนได้เป็นเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Young Smart Farmer ในปี 2562 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรและการทำธุรกิจให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งได้รับคำแนะนำและการถ่ายทอดความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ทำให้กิจการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป ที่มากสุดคือเยอรมนี

ขณะที่ นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการธุรกิจ การใช้ระบบสารสนเทศ เน้นหนักกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วนตนเอง” บนหลักการการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น “ผู้จัดการ-เรียนรู้” เป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีขีดความสามารถด้านการเกษตร สามารถทดแทนเกษตรกรสูงอายุ สร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบเกษตรกรรมโดย Young Smart Farmer ต้องมีการบริหารจัดการการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในเชิงผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ พึ่งพาตนเองได้ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...